Okresný súd Trnava vydal ďalšie uznesenie, ktorým rozhodol o nezrušení dočasnej ochrany spoločnosti Arca Investments. Súd v rámci konania skúmal dôvodnosť troch samostatných podnetov. Dočasnú ochranu spoločnosti Arca Investments napadli oznamovatelia Staněk Vetrák & Partneri, Ing. Luděk Bláha a Mgr. Luděk Bláha a Ladislav Lukáč, a to každý oznamovateľ prostredníctvom vlastného podnetuna zrušenie dočasnej ochrany.
Všetky podnety na zrušenie dočasnej ochrany súd vyhodnotil ako nedôvodné a podnetom nevyhovel. Súd mal podľa oficiálnej správy Arcy odmietnuť špekulatívnu argumentáciu oznamovateľov o riadnom nevedení účtovníctva spoločnosti Arca Investments, o porušení povinnosti nenakladať s majetkom, o porušovaní povinnosti neohrozovať finančnú stabilitu Arca Investments počas dočasnej ochrany, ako aj všetky ďalšie účelové tvrdenia oznamovateľov.

Arca
Neprehliadnite

Prečo Arca nie je celkom ako BMG Invest, i keď istá podoba tam je

Súd v uznesení uzavrel,  že oznamovatelia podnetov nijakým spôsobom nepreukázali,  že by v prípade Arca Investments neboli splnené predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany, že by predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany zanikli, ani že by spoločnosť Arca Investments porušila akúkoľvek z povinností vyplývajúcich z dočasnej ochrany.

Naďalej platí, že Arca Investments je stále pod dočasnou ochranou, ktorá v zmysle zákona trvá do konca januára 2021. Dočasná ochrana bola spoločnosti Arca Investments poskytnutá slovenskými súdmi od začiatku júla 2020 podľa Lex korona.

Ako uviedol TREND v polovici decembra, spoločnosti Arca Investments bolo doručené uznesenie Okresného súdu v Trnave, ktoré sa týkalo podnetov na zrušenie dočasnej ochrany podaných zo strany Juraja Pokorného a fondu IFIS. Súd uvedeným podnetom nevyhovel a dočasnú ochranu Arca Investments nezrušil, nakoľko oznamovatelia nepreukázali, že by došlo k porušeniu podmienok dočasnej ochrany zo strany spoločnosti. Po mesiaci sa teda situácia s rozhodnutím súdu nezrušiť spoločnosti dočasnú ochranu zopakovala.