Tržby v ťažiskovom priemysle vzrástli v januári medziročne dvojciferne. Pokles bol iba pri stavebníctve. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad.

„Tržby v priemysle medziročne rastú už tretí mesiac po sebe, dynamika rastu tohto ťažiskového odvetvia slovenskej ekonomiky dokonca zrýchľuje, pričom tržby v januári 2022 stúpli o 12,7 percentuálnych bodov," skonštatovali štatistici.

Medziročný rast

Výrazný medziročný rast (o 13,8 percentuálnych bodov) si udržali aj podniky dopravy a skladovania. V dlhodobom trende rastu pokračovali aj subjekty pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných činností a oproti januáru 2021 stúpli o 9,8 percentuálnych bodov. Tržby vo vybraných trhových službách sa po dvojmesačnom poklese opäť dostali do kladných čísel a medziročne sa zvýšili o 5,1 percentuálnych bodov.

„Stavebníctvo si ako jediné z piatich sledovaných odvetví ekonomiky pohoršilo a po troch mesiacoch rastu zaznamenalo v januári 2022 medziročný pokles o 10,1 percentuálnych bodov," dodali štatistici.

Podrobnejšie dáta

V rámci podrobnejších dát štatistici skonštatovali, že na raste tržieb v priemysle sa najviac podieľali tržby v dodávkach elektriny, plynu a pary (nárast o 38,7 percentuálnych bodov). Priemyslu prilepšili aj výroba kovov a kovových konštrukcií (nárast o 21,1 percentuálnych bodov), výroba produktov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (o 25,2 percentuálnych bodov), výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 26,3 percentuálnych bodov), ako aj výroba strojov a zariadení (o 21,5 percentuálnych bodov).

Naopak, do mínusových čísel sa dostali len tržby vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré klesli o 7,4 percentuálnych bodov, a tržby v ťažbe a dobývaní s poklesom o 5,3 percentuálnych bodov.

Podrobnejšie údaje za dopravu a skladovanie naznačujú, že tržby rástli najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím (o 13,8 percentuálnych bodov) a v skladových a pomocných činnostiach (o 17,1 percentuálnych bodov).

Sektoru informačných a komunikačných činností najviac pomohol skok v tržbách nakladateľských činností (až o 49,9 percentuálnych bodov) a rast v počítačovom programovaní a poradenstve (o 11,9 percentuálnych bodov).

Vybraným službám najviac pridali tržby v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných činnostiach (nárast o 9,5 percentuálnych bodov).

Medziročné porovnanie

Čo sa týka medzimesačného porovnania, po očistení od sezónnych vplyvov sa tržby v januári oproti vlaňajšiemu decembru zvýšili v priemysle o 3,9 percentuálnych bodov a v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 percentuálnych bodov. Tržby medzimesačne klesli vo vybraných trhových službách o 1,3 percentuálneho bodu, v doprave a skladovaní o 6,2 percentuálnych bodov a v stavebníctve dokonca o 9,4 percentuálnych bodov.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke je stavba projektu Nová Vajnorská na Vajnorskej ulici v Bratislave.
Neprehliadnite

Stavebníctvo v roku 2021 zatiahlo ručnú brzdu. Naďalej sa vzďaľuje od úrovne spred pandémie