Podľa médiami zverejnenej komunikácie medzi vami a Marianom Kočnerom, ktorá je súčasťou trestného spisu a sám ste ju potvrdili, boli hrubo porušené etické princípy vyžadované na post predsedu súdu a zakotvené v zákone o sudcoch, uvádza sa vo výzve.

Sudcovia pripomenuli, že túto komunikáciu D. Lindtner následne neprípustne bagatelizoval v mediálnej reakcii.

Štvorica sudcov tvrdí, že ďalšie zotrvanie D. Lindtnera na poste predsedu súdu je z týchto dôvodov pre nich neakceptovateľné. Pod výzvou sú podpísaní Maroš Fekete, Ivana Fekete, Ivan Bartek a Karol Posluch.