Rokovacia sála Národnej rady sa o malú chvíľu stane dejiskom finále stredoškolskej debatnej ligy. Dva najlepšie tímy čaká výmena názorov na pripravenú tézu „Spojené kráľovstvo by malo vystúpiť z Európskej únie“.

Ide o tému, ktorá bude dominovať aj slovenskému predsedníctvu v EÚ. „Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili s týmto sporom. Vo verejnej diskusii sa používajú mnohé argumenty, ktoré vychádzajú z neprávd a predsudkov,“ vysvetľuje riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie Andrej Schulcz.

Kuriózne je, že tímy neobhajujú svoje vlastné názory, ale postoj si vyžrebujú. To je princíp celej súťaže: kriticky rozmýšľať, učiť sa argumentovať, počúvať súpera a reagovať na jeho slová. Argumenty za vystúpenie hľadá trojica zmiešaného tímu z košických gymnázií Poštová a Trebišovská Petra Nastasičová, Zuzana Bednáriková a Ján Hradický. Jasné „nie“ britskému vystúpeniu chcú povedať Vanessa Maderová, Lenka Hanulová a Roman Žňava z 2. tímu Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

„Cross-ex“ a iné zábavky

Ak Briti vystúpia z únie, zbavia sa zbytočnej byrokracie, otvára prvý argument za brexit P. Nastasičová. V druhom argumente dodáva, že únia znamená demokratický deficit, keďže ľudia si priamo nevolia bruselských úradníkov. No tí v konečnom dôsledku rozhodujú o ich životoch. Tretí argument je ekonomický. Po vystúpení by mohli Briti ľahšie uzatvoriť obchodné dohody s ďalšími krajinami a tiež budú môcť rozhodnúť o tom, ktorých migrantov príjmu.

Po svojom vystúpení čelí Petra takzvanému krížovému výsluchu (aj v slovenčine sa používa skratka cross-ex z anglických slov cross examitanion), ktorý poznáme najmä z amerických filmov zo súdnych siení. Cieľom oponentov je položiť doplňujúce otázky a spochybniť rečníka. Prvá rečníčka dostane napríklad otázku, či vie, že až 50 percent pracovných miest je viazaných na britský export.

Kuriózne je, že kým tradične sú vypočúvaní aj vypočúvajúci od seba dostatočne vzdialení, čo má podčiarknuť ich antagonistický postoj, tentoraz sa obaja tlačia za parlamentným rečníckym pultom.

Ako po futbale

Rýchle dohody nie sú automaticky efektívne a dlhší čas na dohodu znamená možnosť vychytať nedostatky. Roman Žňava z nesúhlasného tímu takto reaguje na argument o únijnej byrokracii. Vzápätí pridáva aj dva vlastné. Nová dohoda Británie a EÚ po vystúpení bude podľa nich pre ostrovanov menej výhodná. A vo vzťahu k tretím krajinám si dokáže celá únia vyrokovať lepšie podmienky ako samostatné kráľovstvo.

V ďalších vystúpeniach už nesmú obe strany prinášať žiadne nové argumenty, skôr vyvracajú súperove slová a podporujú vlastné myšlienky. Tentoraz sa diskusia vedie predovšetkým o tom, či je Británia dostatočne silná, aby si aj osamotená vyrokovala dobré obchodné vzťahy s ďalšími krajinami.

Po vyše hodinovej debate sa 7-členná porota odoberá poradiť. Podobne ako v prestávke futbalového zápasu, aj tu diváci hodnotia duel. Poslancovi Martinovi Poliačikovi, ktorý bol kedysi výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie, napríklad chýbalo, že ani jedna zo strán nespomenula obrovskú silu londýnskej burzy, ktorá je dôležitým zdrojom financovania pre väčšinu veľkých európskych podnikov.

Jednotný názor na vývoj debaty nemali ani členovia poroty. Najtesnejším pomerom hlasov 4:3 nakoniec prisúdili víťazstvo takzvanému nesúhlasnému tímu z Gymnázia Jura Hronca. Pred bránami finále ostali neúspešní semifinalisti zo zmiešaného družstva košických gymnázií Šrobarova a Alejová a tretí tím Gymnázia Jura Hronca. 

Študenti vytlačili z parlamentu extrémistov a populistov

Víťazi stredoškolskej debatnej ligy z Gymnázia Jura Hronca Zdroj: Slovenská debatná asociácia

Odstrihnutí od mobilov

Aby sa tímy dostali na finálový turnaj, prešli najskôr troma regionálnymi súťažami. Vo vyraďovacích kolách finálového turnaja debatovali okrem vopred určenej témy o brexite aj na takzvané improvizované tézy. Tie sa dozvedeli zhruba hodinu pred súťažou a pripravovali sa na ne len s vlastnými vedomosťami. Mobilné zariadenia s prístupom na internet musia počas prípravy odovzdať.

Počas uplynulých dní tak stredoškoláci debatovali o tézach: „Existencia náboženstva urobila svet lepším“, ale aj „Akákoľvek sociálna dávka by mala byť podmienená verejnoprospešnou prácou“. Objavila sa však aj oveľa kontroverznejšia téma: „V prípade teroristického útoku v EÚ spáchaného moslimami by mal štát nafingovať dôkazy o tom, že za útok bol zodpovedný člen etnickej a socio-ekonomickej majority. O tomto nafingovaní by sa verejnosť nedozvedela.“ Cieľom podobných téz nie je nabádať na porušovanie zákona, ale otvorene a kriticky uvažovať aj o etických dilemách.

Ako priebeha debata podľa formátu Karla R. Poppera

  1. Vystúpenie prvého rečníka súhlasného tímu.
  2. Krížový výsluch prvého rečníka súhlasného tímu zástupcom nesúhlasného tímu.
  3. Vystúpenie prvého rečníka nesúhlasného tímu.
  4. Krížový výsluch prvého rečníka nesúhlasného tímu zástupcom súhlasného tímu.
  5. Vystúpenie druhého rečníka súhlasného tímu.
  6. Krížový výsluch druhého rečníka súhlasného tímu zástupcom nesúhlasného tímu.
  7. Vystúpenie druhého rečníka nesúhlasného tímu.
  8. Krížový výsluch druhého rečníka nesúhlasného tímu zástupcom súhlasného tímu.
  9. Záverečné vystúpenie tretieho rečníka súhlasného tímu.
  10. Záverečné vystúpenie tretieho rečníka nesúhlasného tímu.

Študenti vytlačili z parlamentu extrémistov a populistov

Pohár pre víťaza stredoškolskej debatnej ligy Zdroj: TREND.sk/lk

Výsledky súťaže individuálnych rečníkov

1. miesto - Martin Sarvaš (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)

2. Martin Šedovič (Gymnázium Trebišovská, Košice)

3. Ján Hradický (Gymnázium Poštová, Košice)

4. Lucia Posluchová (Gymnázium Bilingválne, Žilina)

5. Andrej Rybár (Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany)

6-7. miesto: Martin Repka (Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany) a Kristián Kottfer (Gymnázium Šrobárova, Košice)

8. Martina Šerešová (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)

9.-10. miesto: Jakub Chihada (Gymnázium Šrobárova, Košice) a Maroš Hodor (Gymnázium Poštová, Košice)