V uplynulých mesiacoch nastali na strane vkladov viaceré výrazné zmeny. Keďže pre slovenské banky boli vklady dlhodobo dominantným zdrojom financovania sa, tieto zmeny sú podľa Národnej banky Slovenska (NBS) dôležité z hľadiska štruktúry a stability zdrojov financovania sa bánk. Prostredie rastúcich úrokových sadzieb navyše vytvára tlak na výšku úrokových nákladov, čo môže tiež podľa centrálnej banky zvýšiť tlak na presuny vkladov medzi rôznymi produktmi alebo skupinami bánk.

Príčiny zníženia vkladov

Hlavným faktorom zníženia vkladov je zníženie objemu bežných účtov v období od júla do novembra 2022. Hoci termínované vklady začali po dlhom období poklesu približne v rovnakom období rásť, tento rast bol zatiaľ pomerne mierny a nedokázal plne vykompenzovať zníženie na bežných účtoch. To podľa národnej banky naznačuje, že za nepriaznivým vývojom vkladov môže byť potreba pokryť rastúce výdavky na bežnú spotrebu, resp. celkové zhoršovanie finančnej situácie.

Nepriaznivé trendy na strane domácností do veľkej miery kompenzujú vklady podnikov. Výraznejšie začali rásť najmä termínované vklady. Nejde len o nové vklady, ale najmä v januári tohto roka bol za rastom termínovaných vkladov aj presun z bežných účtov. Hlavným faktorom je pomerne strmý nárast úrokových sadzieb na termínované vklady podnikov. Vývoj podľa NBS naznačuje, že miera konkurencie medzi bankami je v segmente podnikov aktuálne vyššia ako v segmente domácností.

Situácia slovenských bánk

Nahradenie stagnujúcich vkladov domácností prostredníctvom vkladov podnikov znižuje riziko vyššej závislosti na medzibankovom trhu alebo na financovaní od centrálnej banky. To je možné podľa národnej banky vnímať pozitívne, keďže slovenské banky historicky nemajú s výrazným podielom takéhoto typu financovania skúsenosť. Na druhej strane, vklady podnikov sú v porovnaní s vkladmi domácností menej stabilné a aj mierne drahšie. Negatívne trendy v oblasti zhoršovania situácie na strane stabilných zdrojov, ktorým bankový sektor čelil vlani, však zmiernila aj výraznejšia aktivita bánk pri emitovaní krytých dlhopisov a výrazné spomalenie rastu retailových úverov.

Ďalšie dôležité správy

Na ilustračnej  leteckej snímke panelové domy v bratislavskej mestskej časti Petržalka.
Neprehliadnite

Desaťtisíce Slovákov čaká tvrdý test bánk. V hre sú dva scenáre, koho hypotéky zabolia najviac