Považskobystrická strojárska spoločnosť Spanner SK si koncom minulého roka určila novú stratégiu a smerovanie spoločnosti, v rámci ktorých sa plánuje zameriavať na vývoj a výrobu vlastných produktov, s cieľom vytvárať vyššiu pridanú hodnotu v rámci regiónu. Do cesty týmto odvážnym plánom však začiatkom tohto roka vstúpila pandémia, s ktorou nikto nepočítal. E. Roosveltová kedysi povedala: „Keď budeme čakať do chvíle, až budeme pripravení, nikdy nič nevykonáme.“ A v duchu tejto myšlienky sa niesli uplynulé mesiace v Spanner SK, kde mladý kolektív zanietene pracoval na novom projekte. Poskytovanie komplexných služieb v oblasti zákazkovej výroby však i naďalej zostáva neoddeliteľnou súčasťou fungovania firmy a nosným zdrojom jej príjmov. Navyše sa spoločnosť rozhodla aj napriek aktuálnej neistej ekonomickej situácii investovať do nového automatizovaného zváracieho robotického pracoviska.

Inovácia v podobe nového produktu

Koncom marca spoločnosť priniesla na trh inovatívny produkt – dezinfekčné brány Spanner SK, s plne automatizovaným zabudovaným systémom senzorov a trysiek na rýchlu a efektívnu dezinfekciu osôb. Od vývoja a testovania prototypu prešli brány certifikáciou a rozbehla sa ich sériová výroba. Aktuálne slúžia zákazníkom na zvyšovanie prevencie na pracoviskách, či vo viacerých nemocniciach, a to nie len na území Slovenska.

Uvoľňovanie bezpečnostných opatrení v súvislosti s Covid-19 so sebou prináša zmiešané pocity radosti s obavami z druhej vlny šírenia pandémie. Spanner SK sleduje vývoj šírenia koronavírusu a je odhodlaná pomáhať firmám a iným zariadeniam v nastavovaní a riešení otázky zabezpečenia zlepšovania hygieny na miestach, kde sa zhromažďuje vysoký počet ľudí, čo môže byť z hľadiska prenosu infekcie rizikové.
„Uvedomujeme si, že ak chceme zákazníkom prinášať pridanú hodnotu, musíme sa odlíšiť od existujúcich produktov na trhu a snažiť sa maximálne vyhovieť ich konkrétnym potrebám a požiadavkám. Používateľ sa chce cítiť bezpečne a zároveň mať pocit, že mu je poskytnutá maximálna možná starostlivosť v oblasti prevencie, či už sa jedná o zamestnanca na pracovisku, pacientov v nemocniciach alebo hostí v hotelových zariadeniach,“ hovorí Patrik Lišaník, CEO spoločnosti Spanner SK.

Aké výhody prinášajú dezinfekčné brány používateľom?

Po jednoduchom zapojení do elektrickej siete zabezpečujú plne automatizovanú dezinfekciu osôb prechádzajúcich priestorom brány. Prevádzkovateľ rieši len pravidelné dopĺňanie dezinfekcie, pričom dostatočne veľký zásobník a optimalizované dávkovanie dezinfekcie vystačí na viac ako 2 500 dezinfekčných cyklov v trvaní 5 sekúnd. Použitie zariadenia je bezdotykové, a teda maximálne hygienické. V priebehu pár sekúnd je vydezinfikovaná osoba, vrátane rúk, oblečenia a predmetov, s ktorými prechádza cez bránu.
Masívne prevedenie dezinfekčných brán z nerezovej ocele uspokojí náročných zákazníkov, ktorým záleží na kvalite, odolnosti a dlhej životnosti zariadenia. Zároveň si môžu bránu prispôsobiť prostredníctvom reklamného, či informačného polepu alebo pridaním loga spoločnosti do nerezového opláštenia.

Ilustračné foto.
Zdroj: Spanner SK
Ilustračné foto.

Rozširovanie portfólia a budúcnosť zariadení na dezinfekciu osôb

Tím spoločnosti Spanner SK zaoberajúci sa výskumom a vývojom aktuálne pracuje na rozširovaní portfólia produktov slúžiacich na dezinfekciu osôb, tentokrát v úzkej spolupráci so zákazníkmi, kedy sú riešené ich konkrétne potreby a požiadavky. Spoločne tak hľadajú cestu k efektívnemu nastaveniu nových hygienických štandardov na pracoviskách, vo veľkých výrobných podnikoch, či v hoteloch.

Podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou Spanner SK je potenciál zariadení na dezinfekciu osôb veľmi veľký. I keď sa momentálne všetci prispôsobili opatreniam a hygienickým nariadeniam, mnoho podnikateľov a majiteľov firiem stále hľadá cestu ako poskytnúť svojim návštevníkom, či zamestnancom pocit, že robia maximum pre ich zdravie a bezpečnosť. Nezameriavajú sa tak na krátkodobé a jednoduché riešenia, ale skôr na dlhodobé riešenia šité na mieru.

„Je pravda, že v dôsledku zlepšenia sa situácie na území Slovenska a v okolitých krajinách, dopyt po dezinfekčných bránach v porovnaní s predošlými mesiacmi poklesol, no stále pretrváva. Zvyšok sveta je na tom podstatne horšie vzhľadom na stále rýchlo sa šíriacu nákazu koronavírusom, preto aktuálne evidujeme zvýšený záujem zo vzdialenejších krajín,“ dodáva Patrik Lišaník.

Investícia do nového robotického pracoviska

V snahe o zefektívnenie procesov sa spoločnosť rozhodla v tomto roku investovať zdroje do nového automatizovaného zváracieho robotického pracoviska, pričom plánované zavedenie do výroby predpokladá na posledný kvartál 2020. Aktuálne sú výrobné kapacity spoločnosti plne vyťažené dlhodobými projektovými zákazkami, no tento stav sa v priebehu najbližších mesiacov môže zmeniť. Aj napriek nie pozitívnej situácii, jednoznačný trend v oblasti strojárstva je automatizovanie procesov a celkové zefektívňovanie výroby. Vďaka tejto investícii bude spoločnosť plne pripravená rýchlo nabehnúť na výrobu produktov pre svojich existujúcich i nových zákazníkov.

Zvárací robot prinesie zefektívnenie pracovných činností, čím pomôže skrátiť dodacie lehoty a zvýšiť celkový objem hotových výrobkov. Zároveň tak vznikne priestor presunúť zamestnancov na vývoj a výrobu vlastných produktov pod značkou Spanner SK, čo posunie firmu o významný krok dopredu.

Ilustračné foto.
Zdroj: Valk Welding
Ilustračné foto.