Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne, po jej zlúčení alebo predaji, by mohla byť v budúcnosti aj banka. Vyplýva to z novely zákona o stavebnom sporení poslancov Miloša Svrčeka a Jozefa Hlinku, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Za súčasnej legislatívnej situácie takéto zlúčenie stavebnej sporiteľne a banky alebo prevod podniku stavebnej sporiteľne na banku nie je možné, a to z dôvodu nemožnosti kombinácie bankových licencií týchto subjektov,“ vysvetlili predkladatelia.

Ochrana klientov zostane zachovaná

Právny nástupca, ktorý nie je stavebnou sporiteľňou, nebude uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení. Bude môcť vykonávať bankové činnosti ako stavebná sporiteľňa len vo vzťahu k zmluvám o stavebnom sporení, ktoré naňho prešli v rámci zlúčenia alebo predaja.

„Ochrana klientov - stavebných sporiteľov tak zostane plne zachovaná, pretože všetky právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých so stavebnou sporiteľňou pred jej zlúčením alebo predajom sa dospravujú podľa právneho rámca ustanoveného zákonom o stavebnom sporení,“ doplnili autori.

Zlúčenie či predaj stavebnej sporiteľne bude podliehať predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska tak, ako to upravuje zákon o bankách. Povinnosti právneho nástupcu stavebnej sporiteľne voči Ministerstvu financií ako orgánu štátneho dozoru nad poskytovaním štátnej prémie zostávajú nedotknuté, dodali predkladatelia.

Pozmeňujúci návrh Viskupiča

Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča. Stavebné sporiteľne budú môcť efektívnejšie využiť dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia na financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním v období, keď nie je tento fond plne využitý na poskytnutie stavebných úverov. Klientom tak bude možné poskytnúť výhodnejšie podmienky pre získanie iného úveru na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním.

Novela bude účinná od 1. júna tohto roka.

Ďalšie dôležité správy

Prvá stavebná sporiteľa.
Neprehliadnite

Kvartálny zisk Prvej slovenskej sporiteľne je vyše sedem miliónov eur. Stúpol záujem o úvery