,,Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulc zverejnila zoznam úspešných projektov podaných v rámci druhej výzvy CEF. Medzi úspešnými kandidátmi je projekt Národnej diaľničnej spoločnosti D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, pre ktorý bol vyčlenený grant vo výške 87 432 297 eur," informovala v pondelok hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Zostávajúca časť bude spolufinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, predpokladaná výška prostriedkov z Kohézneho fondu je takmer 92 miliónov eur.

V užšej súťaži na stavbu D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v dĺžke 5,7 kilometra diaľničiari momentálne vyhodnocujú tri cenové ponuky otvorené 17. mája. ,,Nezávislá komisia v súčasnosti vyhodnocuje predložené cenové ponuky. Najnižšia ponuka na výstavbu predmetného úseku je nad predpokladanou hodnotou zákazky, sústredíme sa preto prioritne na to, aby bolo s peniazmi nakladané hospodárne a efektívne.

Po vyhodnotení cenových ponúk vyzve Národná diaľničná spoločnosť úspešného uchádzača na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy," uviedla M. Michalová.

Najnižšiu cenu na stavbu kysuckej diaľnice navrhli spoločnosti Strabag, Porr a Hochtief, a to 239,11 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena bola o 40 miliónov eur nižšia, na úrovni 199,12 milióna eur. Združenie firiem M-Silnice, M-Silnice SK, Hastra, IMB Podbeskidzie navrhlo cenu 242,15 milióna eur a spoločnosti Metrostav, Doprastav, Eurovia CS, Eurovia SK 249,35 milióna eur bez dane.

Najnižšia predložená cena predstavuje v prepočte 42 miliónov eur na jeden kilometer. ,,To významne prevyšuje úroveň, za akú sa v iných krajinách stavajú náročné tunelové úseky diaľnic. Dokonca aj na Slovensku sa cena na enormných vyše 40 miliónov eur/km vyšvihla iba jediný raz - na extrémnom úseku, ktorého polovicu tvorí tunel a zvyšok estakáda ponad vodnú nádrž. Napríklad, tender na ťažký úsek D1 s tunelom Višňové priniesol v roku 2012 ponuky v rozpätí od 25 do 35 miliónov eur na kilometer," upozornil analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Ineko Ján Kovalčík.

Trasa úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec začína pravým jazdným pásom napojeným na predchádzajúci úsek pred križovatkou Čadca (Bukov). Časť ľavého je v prevádzke. Pokračuje v súbehu so železničnou traťou, estakádou ponad miestnu časť Podzávoz a končí pred križovatkou nasledujúceho už rozostavaného úseku D3 Svrčinovec - Skalité.