Je nevyhnutné, aby členské štáty eurozóny pokračovali v rozsiahlych výdavkoch na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu a doplnili tak mimoriadne uvoľnenú menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB). Povedala to v nedeľu šéfka ECB Christine Lagardová.

Očakáva sa, že dlh eurozóny prekoná tento rok 100 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Rastú tak obavy, že politici budú mať problém s ďalšou podporou. To zvyšuje riziko, že programy na udržiavanie pracovných miest sa čoskoro skončia.

„Nálada v súkromnom sektore závisí do veľkej miery od dôvery vo fiškálnu politiku,“ povedala Lagardová. „Pokračovanie v expanzívnej fiškálnej politike je kľúčové, ak sa máme vyhnúť výraznému rušeniu pracovných miest a zároveň pokračovať v podpore príjmov domácností dovtedy, dokiaľ zotavovanie hospodárstva nenaberie výraznejšie rozmery,“ dodala.

Čo sa týka samotnej ECB, Lagardová uviedla, že banka je v prípade potreby pripravená využiť všetky svoje nástroje. Potvrdila tak doterajší postoj vedenia ECB.