Podniky na Slovensku dnes robia maximum z hľadiska svojho energetického manažmentu, no bez pomoci štátu majú veľké problémy udržať výrobu v chode. Konštatuje to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Aktuálne vyhlásenú výzvu Ministerstva hospodárstva SR na pomoc s vysokými cenami energie preto priemysel víta a oceňuje, že v porovnaní s decembrovou rezort zvýšil stropy maximálnej mesačnej pomoci, zrýchlil a zjednodušil podávanie žiadostí.

„Z hľadiska aktuálnych spotových cien však vidíme, že štátom zastropovaná cena je nastavená príliš vysoko, čo sa pravdepodobne odrazí na celkovom počte oprávnených žiadateľov. Energetická kríza pomaly slabne, ceny energií už neatakujú svoje historické maximá. Vidíme preto priestor na korekciu a zníženie štátom určených cenových stropov, aby sa k pomoci dostalo čo najviac firiem,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

„Ak naše podniky majú zastropovanú cenu komodity na 199 eurách/MWh, s poplatkami zhruba na 280 eurách, ale nemecké firmy platia za rovnaké množstvo energie 148 eur/MWh, potom sú tie podmienky dosť odlišné a slovenskí výrobcovia prestávajú byť konkurencieschopní,“ zdôraznil.

Nejde pritom iba o Nemecko, ceny energií majú mať fabriky nižšie aj v Rakúsku, Česku či ďalších krajinách. To podľa Lasza spôsobuje, že slovenské podniky pomaly strácajú konkurenčnú výhodu a môžu začať prichádzať o investície, o ktoré súťažia v rámci svojich korporácií. „Rýchlo sa môže stať, že nadnárodná spoločnosť zistí, že je pre ňu výhodnejšie vyrábať za hranicami a rozhodne sa tam presunúť aj časť už existujúcej tuzemskej produkcie. Potrebujeme tomu predísť,“ uzavrel.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo vo februári súbežne dve výzvy na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. Prvá z výziev je určená pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, druhá pre vybrané subjekty verejnej správy.

Ďalšie dôležité správy

PK 46 archív Pokrent - Na archívnej snímke z 23. júna 2022 symbol snehovej vločky na digitálnom regulátore vykurovania ukazuje, že radiátor je vypnutý v nemeckej obci Pokrent v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) vydal vo štvrtok 29. septembra 2022 naliehavé varovanie. Vyzval spotrebiteľov, aby viac šetrili plynom bez ohľadu na chladné počasie, keďže čísla ukázali nadpriemernú spotrebu, napriek opakovaným prosbám
Neprehliadnite

EÚ sa dohodla na znížení spotreby energie do roku 2030