Lesné pozemky vo vlastníctve štátu by sa mohli využívať aj na verejnoprospešné účely spočívajúce v obnove hradu alebo torzálnej architektúry. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa mení aj zákon o lesoch. Zákonodarcovia piatkovým hlasovaním ukončili 32. schôdzu parlamentu. Šéf NR SR Boris Kollár (Sme rodina) poslancov informoval, že 22. júla bude ďalšia schôdza a bude trvať približne tri dni.

Novela má umožniť rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Spišský hrad
Neprehliadnite

Spišský hrad budú rekonštruovať, suma by nemala prekročiť 5 miliónov

Návrh novej legislatívy určuje postupy osôb, ktoré budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, ako aj na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva.

Právna úprava konkretizuje podľa predkladateľov postup správcu majetku štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia. Návrh nadväzuje na viacročnú prax na obnove hradov, ktorá sa začala v roku 2008. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2022.