Šesť štátnych laboratórií financovaných zo štátneho rozpočtu sa bude môcť uchádzať o podporu cez eurofondy určené na zvládnutie situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Konkrétne ide o Národné referenčné centrum pre chrípku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach a v Trenčíne, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a o pracovisko klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. 

Finálna suma celého procesu testov na ochorenie Covid-19 je podľa úradu v súčasnosti predmetom štúdie, pretože výška nákladov sa mení každý deň. 

Súkromné laboratóriá, si odber aj vyšetrenie indikovaných prípadov nechávajú preplatiť zo zdravotného poistenia. Ide o laboratóriá Medirex, Alpha Medical, AGEL - oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Laboratóriá Piešťany, Klinická Biochémia Žilina, Synlab Slovakia, AdLa, AnalytX - Oddelenie laboratórnej medicíny Trnava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a Žilpo - Centrálne klinické laboratórium v Žiline.

Jens Spahn
Neprehliadnite

Nemecko kritizuje Rusko: je nebezpečné očkovať netestovanú vakcínu

Ako ÚVZ SR priblížil, ďalej nasleduje šesť štátnych príspevkových laboratórií. V nich sa testy indikovaných pacientov uhrádzajú zo zdravotného poistenia. Ide o Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, Ústav klinickej mikrobiológie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, Ústav klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice Nitra, Štátny veterinárny ústav vo Zvolene a Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, ktorý je neziskovou organizáciou s príspevkom štátu.

ÚVZ SR zdôraznil, že je rozdiel medzi indikovanou osobou a samoplatcom. Indikovaná osoba má podľa úradu právo byť testovaná bezplatne. Takejto osobe test preplatia buď zo štátneho rozpočtu, alebo z verejného zdravotného poistenia. Indikované osoby sú napríklad tie, ktoré prišli z rizikových krajín, suspektné osoby sú úzke kontakty už potvrdených prípadov a podobne.

Bezdomovec
Neprehliadnite

Koronavírus udrel na peňaženky Slovákov. Každá piata rodina už nemá rezervu ani na mesiac

 

Cena spotrebného materiálu za jedno laboratórne vyšetrenie vyjde ÚVZ SR približne od 15 do 18 eur, v čom je cena spotrebného materiálu bez nákladov na cenu práce, prístrojovú techniku a osobné ochranné pracovné pomôcky. Komponenty sa však priebežne musia dokupovať. Pripočítať sa k tejto sume musí aj cena odberu klinickej vzorky. Cena odberového setu sa pohybuje od piatich do šiestich eur. Podľa ÚVZ SR sa však tieto ceny nedajú porovnávať s tým, koľko si za testovanie účtujú súkromné laboratóriá. Neodráža sa v nich totiž mzda laboratórnych pracovníkov či náklady na osobné ochranné pracovné pomôcky.

Zamestnanci ÚVZ SR ako štátnej organizácie sú platení z inej rozpočtovej kapitoly, no súkromná firma si do konečnej ceny svojho testovania musí premietnuť všetky náklady, ktoré má. Štátne laboratóriá priebežne zabezpečujú zásoby spotrebného materiálu. V súčasnosti majú situáciu v tejto oblasti plne pod kontrolou.