Zdôraznila, že prijali také opatrenia na zvýšenie efektivity vo vlastných radoch, ktoré sa nedotknú pacienta. „Predikovali sme stratu vo výške mínus 60 miliónov eur. Preto aj veľmi intenzívne komunikujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, že napriek všetkým opatreniam, ktoré robíme, je nutné dofinancovanie, aby takáto strata nebola," komentovala generálna riaditeľka štátnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková.

Otázka pre rezort financií

Celková výška dofinancovania rezortu zdravotníctva je však podľa jej slov otázkou najmä pre Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré by malo prehodnotiť pri rozhodovaní nielen finančný, ale aj medicínsky aspekt. Šéfka štátnej zdravotnej poisťovne poukázala aj na spoluprácu s Implementačnou jednotkou Úradu vlády SR.

„Máme za to, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je naša hlavná úloha, poistenci prijaté opatrenia nepocítia," povedala. Upozornila, že poisťovne sa dotknú aj exekučné amnestie, ktoré sú vo výške 220 miliónov eur. VšZP vedie 248-tisíc takýchto prípadov.

Ľ. Hlinkovú mrzí, že v médiách rezonujú len kauzy týkajúce sa VšZP a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo sa podľa jej slov môže tiež podpísať pod prepoisťovaciu kampaň úbytkom poistencov. „To, že vedieme rokovania, už toľko neodznieva," komentovala s tým, že VšZP sa podpísala pod početné úhrady liekov či lekárskych zákrokov a unikátnych operácií.

Dofinancovanie má zmysel

V súčasnej dobe je podľa Ľ. Hlinkovej VšZP ekonomicky zdatná. Verí, že dodatočné financie prídu vo výškach, aby zdravotný systém fungoval. Dofinancovanie podľa jej slov v súčasnosti má zmysel, požiadavky zdravotných poisťovní sú opodstatnené. Pripomenula, že zodpovednosť štátu nie je možné preniesť na plecia zdravotných poisťovní.

Dodala, že VšZP bude maximálne efektívne spravovať prostriedky z verejných zdrojov. Ako uzavrela, verí, že situácia spred leta, kedy mala štátna zdravotná poisťovňa problémy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti či s laboratóriom Medirex, sa už nebude opakovať, pretože doterajšie výsledky rokovaní sú pozitívne.