Národná transfúzna služba, ktorá dostala do vienka rozhodujúci podiel na spracovaní krvi na Slovensku, je pre verejnosť málo transparentná organizácia. Hoci vznikla práve preto, aby vniesla väčšiu prehľadnosť a efektívnosť do nakladania s krvou a ľudskou plazmou.

Mala nastaviť systém tak, aby krv z odberných miest putovala do dvoch-troch spracovateľských centier, vybavených špičkovou testovacou technikou, ktoré by spracovanú krv dodávali nemocniciam.

Pre odpor politicky silných riaditeľov veľkých nemocníc sa táto vízia nezrealizovala. Národná transfúzna má v súčasnosti deväť spracovateľských centier.

Štátna firma. Neprehľadná

A tak sa nepodarilo zabezpečiť, aby všetka krv bola testovaná v zariadeniach, zodpovedajúcich najnovším trendom. Krv, napríklad, sa testuje na protilátky vírusu HIV, spôsobujúceho aids. Nie na prítomnosť samého vírusu.

Hoci je Národná transfúzna pod úplnou kontrolou rezortu zdravotníctva, nie je schopná poskytnúť žiadnu výročnú správu. S odôvodnením, že má výnimku, podľa ktorej ju nemusí robiť. Podľa riaditeľky Renáty Dundovej stačia poznámky k účtovnej uzávierke.

No čísla z nej TRENDU neukázala. Národná transfúzna utajuje informácie napriek tomu, že pracuje s takou citlivou komoditou, ako je ľudská krv od bezpríspevkových darcov.

Národná transfúzna neodpovedala ani na otázku, koľko jej momentálne dlhujú štátne nemocnice za odobranú a otestovanú krv. Nechce zverejniť ani ceny, za aké plazmu privátnemu odberateľovi – Imune Pharm zo Šarišských Michalian – predáva. S odkazom, že firma nesúhlasila so zverejnením akýchkoľvek údajov.

TREND sa chcel s R. Dundovou o problémoch biznisu s plazmou rozprávať osobne. Riaditeľka služby si na stretnutie nenašla čas – celé tri mesiace.

Presnejšie, vymenovala celý rad paragrafov, prečo s novinármi nemusí debatovať: „Z titulu mnou zastávanej funkcie mi nevyplýva žiadna povinnosť komunikovať s vami priamo a rovnako mi takúto povinnosť neukladá žiadny všeobecne záväzný predpis.“

Napokon R. Dundová na otázky TRENDU odpovedala aspoň cez e-mail. Pripúšťa, že Národná transfúzna analyzuje, či nie je vhodnejšie priame obchodné prepojenie s výrobcom plazmapreparátov.

V takom prípade by obišli Imunu Pharm. Ak by sa to podarilo, za plazmu viac by mali šancu inkasovať viac. A Imuna Pharm by sa na druhej strane mohla dostať do ekonomických turbulencií.

Foto – Vlado Benko