„Urobili sme ďalšie právne kroky, na základe ktorých môžem konštatovať, že si berieme späť do plného vlastníctva štátu Vodnú elektráreň Gabčíkovo,“ povedal po mimoriadnom rokovaní vlády jej predseda Robert Fico.

Premiér sa neobáva, že vypovedanie zmluvy o prenájme vodnej elektrárne môže mať pre Slovensko následné finančné škody. Práve naopak, štát sa chce súdiť so Slovenskými elektrárňami, ktoré ovláda taliansky Enel, o vrátenie všetkého zisku, ktorý nadobudli počas ich prevádzkovania gabčíkovskej elektrárne. Jeho postoj má potvrdzovať aktuálne rozhodnutie bratislavského krajského súdu.

„Krajský súd v Bratislave v pondelok právoplatne rozhodol o tom, že zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo je neplatná. Ide o žalobu, ktorú podal ešte Úrad pre verejné obstarávanie v roku 2007 proti Slovenským elektrárňam. Spomínané súdne rozhodnutie nám umožňuje, a aj to urobíme, žiadať od talianskej spoločnosti Enel naspäť všetky peniaze, ktoré si vytiahla z Vodnej elektrárne Gabčíkovo,“ dodal R. Fico. Ročne mal podľa neho Enel získať vďaka prevádzke elektrárne 35 až 40 miliónov eur.

Podľa predsedu vlády proti rozhodnutiu krajského súdu už nie je možné použiť riadny opravný prostriedok. „Rozhodnutie krajského súdu bude právoplatné doručením rozhodnutia účastníkom konania. Voči takémuto rozhodnutiu neexistuje riadny opravný prostriedok, ale existuje ešte možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok, čo je komplikované,“ zdôraznil R. Fico, ktorý je presvedčený, že Slovensko nebude platiť ani jediné jedno euro pokiaľ ide o náhradu škody voči talianskemu Enelu. „Naopak my budeme veľmi tvrdo žiadať od Enelu, aby štátu vrátili prostriedky za osem rokov prevádzky tejto vodnej elektrárne,“ konštatoval.

Slovenské elektrárne chcú využiť mimoriadne opravné prostriedky voči rozhodnutiu krajského súdu. „Naša spoločnosť je aj naďalej presvedčená o platnosti zmluvy, ktorú potvrdilo rozhodnutie prvostupňového súdu dňa 19. novembra 2013,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová.

Štát sa rozhodol vypovedať zmluvu so Slovenskými elektrárňami o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo začiatkom decembra minulého roka. Išlo o zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorú Slovenské elektrárne podpísali so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v roku 2006 v rámci procesu predaja 66-percentného podielu elektrární talianskej spoločnosti Enel.

Na vypovedanie zmluvy existovali podľa vlády tri dôvody. Enel ako 66-percentný akcionár Slovenských elektrární vraj mal odmietať poskytovať údaje, ktoré by štátu umožnili zistiť, do akej miery je rozdeľovanie zisku z vodnej elektrárne spravodlivé. Druhým dôvodom mal byť fakt, že Slovenské elektrárne pod vedením talianskeho manažmentu nepripravili žiadne plány rekonštrukcie a generálnych opráv spomínanej vodnej elektrárne. Tretím dôvodom malo byť to, že taliansky Enel si vraj neplnil povinnosť platiť ročne Vodohospodárskej výstavbe, ktorá spravuje celé Vodné dielo Gabčíkovo, 5 miliónov eur, ktoré mali ísť na údržbu vodného diela súvisiacu s prevádzkou gabčíkovskej vodnej elektrárne.

Slovenské elektrárne po decembrovom vypovedaní zmluvy všetky výhrady predsedu vlády o údajnom porušovaní zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo odmietali. Elektrárne tvrdili, že nepretržite investovali do projektov na zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti gabčíkovskej elektrárne. Podľa slovenského dominantného výrobcu elektriny ich konanie bolo vždy v súlade s požiadavkami a dohodami manažmentu elektrárne.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej Ficovej vláde, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Na súdy bolo podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov.