"Kočíkovné" 829,86 eura dostane matka na prvý až tretí pôrod ak sa dieťa dožije 28 dní. Štvrtý a ďalší pôrod štát podporí sumou 151,37 eura. Sumu 151,37 eura štát vyplatí pri narodení dieťaťa, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Takéto pôrodné schválili v utorok poslanci v novele zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní, štát pridá 75,69 eura.

Poslanec za SaS Jozef Mihál predložil pozmeňovací návrh, ktorý mal odstrániť diskrimináciu náhradných rodičov. Navrhol, aby sa aj jednorazový príspevok pre dieťa v náhradnej starostlivosti zvýšil na sumu 829,86 eura, teda aby náhradní rodičia dostali toľko ako biologickí rodičia.

"Diskriminácia náhradných rodičov by mala byť odstránená," povedal. Poslanci návrh neschválili a príspevok na dieťa v náhradnej starostlivosti sa zvýšil z 368,19 eura na sumu 500 eur.

Na pôrodné majú nárok biologickí rodičia. Podľa novely ho dostane tá matka, ktorá absolvovala riadnu prenatálnu starostlivosť a podpísala dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa.

Novou podmienkou pri priznávaní nároku je bydlisko oprávnenej osoby na Slovensku. Ministerstvo chce zamedziť tomu, aby príspevok dostali  tí rodičia, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, sú tam zamestnaní, bývajú tam ale trvalý pobyt na Slovensku si nezrušili.

Ak sa dieťa narodilo v zahraničí a v čase podania žiadosti nemá ešte slovenský rodný list, môže rodič narodenie dieťaťa preukázať aj úradne preloženým rodným listom alebo iným obdobným dôkazom o narodení dieťaťa, pričom preklad z českého jazyka sa nevyžaduje.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si rodičia uplatnia v žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu.