Štátna spoločnosť MH Manažment vyhlásila v stredu (8. 9.) verejnú súťaž na odpredaj svojich menšinových podielov v troch spoločnostiach autobusovej dopravy - SAD Prievidza, SAD Humenné a SAD Dunajská Streda. Vo štvrtok o tom informoval MH Manažment.

Štát vlastní prostredníctvom MH Manažmentu v SAD Prievidza majetkový podiel 39,66 percenta, v SAD Humenné 32,98 percenta a v SAD Dunajská Streda 32,79 percenta. „Za danej situácie sú možnosti štátu ovplyvňovať strategické a prevádzkové rozhodnutia príslušných spoločností limitované. Rozhodnutie o odpredaji je v súlade so schválenou stratégiou MH Manažmentu odobrenou MH SR," uviedla spoločnosť.

Na snimke Jesenskeho a Mostova ulica, na ktorych bude v case konania predsednictva SR v Europskej unii vyluka elektrickovej dopravy.
Neprehliadnite

Bratislava dostane na nákup električiek z eurofondov 70 miliónov eur

Predaj sa uskutoční formou dvojkolovej verejnej súťaže, kombináciou ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bude najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný podiel.

Ministerstvo hospodárstva SR vymenovalo hodnotiacu komisiu, zloženú zo zástupcov viacerých rezortov, mimovládnych organizácií a odbornej verejnosti. Jej úlohou je posúdenie nastavenia verejnej súťaže, jej priebehu, ako aj posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk.