Ministerke školstva Martine Lubyovej poslali otvorený list, ktorým chcú na tieto problémy upozorniť. „O inklúzii žiakov sa na Slovensku ani nedá hovoriť, škola zďaleka nie je pre všetkých a na školách prebieha skôr divoká integrácia ako začleňovanie podľa vzoru vyspelých krajín,“ hovorí jeden z členov Koalície za spoločné vzdelávanie, stredoškolský učiteľ a aktivista Vladimír Crmoman.

Príklad, na ktorom je vidieť, ako by mala vyzerať opatera štátu, ponúka mediálne známy príbeh Jany Lowinski. Slovenka čiastočne žijúca v Nemecku je matkou Lea s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Rodičia donedávna žijúci len na Slovensku sa po neúspešnej snahe začleniť dieťa do slovenského školského systému rozhodli zveriť dieťa nemeckým škôlkam. „V Nemecku Lea integrovali do predškolského zariadenia, kde sa mu venuje fyzioterapeut, logopéd, ergoterapeut a špeciálny pedagóg,“ uviedla Jana Lowinski v rozhovore pre denník Plus 1 deň.

V škôlke spolupracujú s odborníkmi z neďalekého centra včasnej intervencie a prebieha spoločenská integrácia dieťaťa cez model jedno dieťa so špeciálnymi potrebami na troch rovesníkov. Na Slovensku podľa nej nahrádza tieto zložky rodič. „Leo má motoriku šesťmesačného dieťaťa a nedokáže štandardne komunikovať. Viete si predstaviť, že by takéto dieťa navštevovalo škôlku na Slovensku?“ upozorňuje Jana Lowinski.

Prehlbujú problém

„Za závažný problém považujeme nedostatok odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na školách. Inkluzívne snahy vážne ohrozuje zavádzanie vzdelávacích programov pre rôzne kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ upozorňujú učiteľ Viktor Križo, europoslankyňa Jana Žitňanská či detský psychológ Vladimír Dočkal. List podpísala viac ako desiatka združení, napríklad Slovenská komora učiteľov, iniciatíva za reformu školstva To dá rozum či Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Štát sa nevie postarať o deti s hendikepom, upozorňujú odborníci, rodičia a učitelia

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák sľúbil aktivistom Inklukoalície preveriť navrhované zmeny v inkluzívnom vzdelávaní Zdroj: MŠVVŠ SR

Dokumenty, podľa ktorých majú školy učiť a vychovávať deti so zdravotným znevýhodnením, vydáva Štátny pedagogický ústav. Ten aktuálne vydáva programy, ktoré podľa aktivistov zdôrazňujú odlišnosti medzi deťmi, smerujú k prehlbovaniu rozdielov medzi žiakmi a vyčleňovaniu detí so špeciálnymi potrebami na okraj upozorňovaním na ich odlišnosti. „Ústav odkláňa pozornosť učiteľov od uplatňovania inkluzívneho vzdelávania, čo bude viesť k ďalšiemu nárastu rezignácie, intolerancie, bariér a nespokojnosti na strane učiteľov, rodičov aj detí,“ upozorňuje V. Križo.

Nepripravený systém

Kým vo vyspelých krajinách je samozrejmosťou sociálna sieť, ktorá dokáže s hendikepovanými deťmi pracovať bez toho, aby boli vyčlenené na okraj spoločnosti, Slovensko v tomto smere podľa aktivistov Koalície za spoločné vzdelávanie výrazne zaostáva. „Ak má dieťa problém, rodič si musí všetko vydupať a vybojovať namiesto toho, aby mu štát alebo samospráva pomohli,“ upozorňuje V. Crmoman. Štát podľa neho nemá pripravené potrebné kapacity špecialistov, odborné zázemie ani potrebné nástroje na riešenie tejto potreby. „Nedokážeme pracovať so zdravotnými znevýhodneniami v ranom detstve, začíname si ich všímať až na základnej škole, kedy je už často neskoro. Ak by sme ich zachytávali vďaka ranej intervencii už na materských školách, ak by sa vybudovala celoslovenská sieť odborníkov a inštitúcií, ktorá by tieto prípady zachytávali včas, veľmi by to zlepšilo život týchto detí,“ dodáva V. Crmoman.

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák signatárov listu prijal a na stretnutí im prisľúbil, že rezort školstva sa bude ich návrhmi zaoberať. „Návrh vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav na základe podnetov z praxe v roku 2016 v spolupráci s odborníkmi. Po schvaľovacom procese, ktorý zahŕňal aj verejné pripomienkovanie, vstúpili tieto programy do platnosti v septembri 2017,“ upozornil P. Krajňák prostredníctvom tlačového oddelenia rezortu.