Už pred pol dekádou rokov sa do tunajšej legislatívy o potravinách dostala podmienka, že každý, kto má e-shop s potravinami, musí byť zaregistrovaný. Aby sa ľahšie dalo kontrolovať, či naozaj spĺňa rovnaké hygienické podmienky ako ktorákoľvek iná predajňa s potravinami.

Skutočne prísny dohľad nad e-shopmi sa rozbieha na Slovensku až teraz. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR ide kvalitu a bezpečnosť potravín z internetových obchodov kontrolovať náhodnými nákupmi. A chce aktívnejšie vyhľadávať aj tie internetové obchody, ktoré sa neregistrujú a pred štátom sa naďalej skrývajú. Takýchto ilegálnych e-shopov je pravdepodobne výrazne viac ako tých poctivých, čo sa štátu prihlásili.

Kontrolóri nákupcami

„EÚ má s internetovým predajom, a to nielen potravín, naozaj vážne problémy. A aj my na Slovensku teraz kontrolu potravinových e-shopov výrazne zintenzívnime,“ hovorí TRENDU ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš s tým, že doteraz inšpektori správy kontrolovali tunajšie e-shopy iba v prípadoch, keď dostali podnety od zákazníkov, ktorí si od nich nejaké potraviny objednali a neboli s nimi spokojní.

Štát nasadzuje na podvodné e-shopy s potravinami agentov

Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy

Väčšinou sa z toho neporiadne internetové obchody pred štátnymi inšpektormi snažili vyvliecť tak, že oni to vlastne sťažujúcemu sa klientovi nepredali, nech im to dokážu. A to nie je vždy jednoduché. „Keď nás na niečo pokazené upozorní zákazník, ťažko sa e-shopu dokazuje, že k pokazeniu prišlo už u neho, a nie až u zákazníka,“ hovorí J. Bíreš.

Po novom už však slovenskí inšpektori idú v e-shopoch sami robiť kontrolné úradné nákupy, ktoré sa do národnej legislatívy dostali od začiatku tohto roka. „Na úradné nákupy sme sa istý čas pripravovali, no už na to máme pripravený potrebný balík peňazí i ľudí. Ideme do toho,“ zdôrazňuje J. Bíreš.

Inšpektori za štátne nakúpia v náhodne vytipovaných e-shopoch potraviny a tie potom skontrolujú. Keď budú dodané potraviny v poriadku, inšpektori do desiatich dní internetového predajcu skontaktujú a ten si svoje potraviny bude musieť odkúpiť späť. Aby sa štátu vracali peniaze na ďalšie kontrolne nákupy. Ak však budú produkty nekvalitné či dokonca pre zdravie nebezpečné, budú e-shopu od inšpektorov hroziť pokuty až zastavenie činnosti.

Úradné kontrolné nákupy riešia to, že majitelia e-shopov sa nedajú kontrolovať tak jednoducho ako bežní predajcovia. O obchodoch i skladoch tradičných predajcov potravín sa vie a kontrolóri do nich kedykoľvek vedia prísť aj bez ohlásenia. Kde sú však sklady e-shopov, nevedia.