„Štátne nemocnice pritom každý rok generujú nové dlhy vo výške niekoľko desiatok miliónov eur a štát doteraz nepredstavil jasnú koncepciu, ako tieto dlhy zastaviť a riešiť úhrady súvisiace s ich záväzkami,“ tvrdí SK+ MED.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že nemocnice dlhé roky bojujú s dlhmi a štát robí postupne všetko pre to, aby sa ich hospodárenie zefektívnilo, avšak bez negatívneho dosahu na pacienta.

Platobná neschopnosť nemocníc, generovanie nových dlhov, nejasné pravidlá a neexistencia ucelenej koncepcie štátu v oblasti úhradovej politiky podľa SK+ MED ohrozujú fungovanie dodávateľov a bráni vstupu inovatívnych medicínskych technológií a modernej terapie na trh, čo má priamy negatívny vplyv na pacientov.

Napĺňajú svoje ciele 

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej nemocnice postupne napĺňajú ciele, zvyšujú kontrolu spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zriaďujú verejné lekárne, obstarávajú modernú zdravotnú techniku a tiež sa zameriavajú na skvalitnenie indikátorov kvality ako napríklad rehospitalizovanosť alebo reoperovanosť.

MZ SR podľa nej ešte v roku 2016 zriadilo Úrad pre riadenie podriadených organizácií MZ SR, ktorého poslaním je efektívne a koordinované riadenie zdravotníckych zariadení a dosahovanie úspor tam, kde to je možné bez negatívneho dosahu na pacienta. V nemocniciach sa porovnávajú napríklad aktivity v prevádzkovej a medicínskej činnosti, vrátane vyhodnocovania parametrov dodávateľských zmlúv na služby.

Z. Eliášová doplnila, že najviac finančne náročných zdravotníckych výkonov sa vykonáva v koncových univerzitných a fakultných nemocniciach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

Z dodávateľov rukojemníkov

SK+ MED vyzýva zodpovedné subjekty a zástupcov ministerstva, aby predstavili jasnú a transparentnú koncepciu úhradovej politiky štátu, ktorá „nebude robiť z dodávateľov rukojemníkov.“

Zástupcovia asociácie sú podľa výkonnej riaditeľky SK+ MED Kataríny Dankovej pripravení zúčastniť sa otvoreného dialógu v záujme nastavenia koncepcie úhradovej politiky s jasnými pravidlami. "Obdobie po voľbách, kedy sa bude tvoriť nová vláda a jej programové vyhlásenie, vnímame ako dobrú príležitosť otvoriť tento dialóg," dodala.

Ministerstvo zdravotníctva považuje správu asociácie za tendenčnú a cielene načasovanú 11 dní pred parlamentnými voľbami. Zdravotníctvo totiž podľa nich vyšlo z prieskumov ako téma, ktorá je najzaujímavejšia na predmet politickej kampane.


Štát dlhuje za zdravotnícke pomôcky desiatky miliónov. Hospodárenie sa má zlepšiť