„Jednou z dôležitých výhod slovenskej ekonomiky je nižšia daňová záťaž ako vo väčšine ostatných krajín EÚ,“ komentuje rebríček David Marek, hlavný ekonóm spoločnosti Deloitte v Českej republike a porovnáva, že deň daňovej slobody na Slovensku pripadá na 28. máj, čo je takmer o mesiac skôr ako v Českej republike.

Deň daňovej slobody pomyselne rozdeľuje rok na dve časti zodpovedajúce podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku. Do tohto dňa akoby ekonomicky aktívny Slovák odovzdával všetky svoje príjmy štátu a až následne začal zarábať pre seba. 

Deloitte zverejnil svoj odhad dňa daňovej slobody na Slovensku po prvý raz. Vlastný výpočet pravidelne zverejňujú Nadácia F. A. Hayeka a Združenia daňových poplatníkov. Vlani bol podľa nich deň daňovej slobody 4. jún, podľa Deloittu to bolo 25. mája. Pri porovnávaní s vlaňajškom treba zohľadniť, že tento rok 2016 je priestupný, február mal 29 dní.

Deň daňovej slobody podľa Deloitte

Krajina deň daňovej slobody v roku 2016 koľko dní budú pracovať na štát v roku 2016 koľko dní pracovali na štát v roku 2015
Litva 29.4. 119 118
Bulharsko 2.5. 122 122
Švajčiarsko 4.5. 123 121
Rumunsko 6.5. 125 n
Lotyšsko 19.5. 139 128
Poľsko 22.5. 142 143
Estónsko 24.5. 144 n
Veľká Británia 28.5. 147 156
Slovensko 28.5. 148 144
Cyprus 31.5. 151 148
Španielsko 4.6. 154 152
Írsko 5.6. 155 158
Malta 8.6. 158 161
Chorvátsko 11.6. 161 164
Srbsko 12.6. 162
Holandsko 12.6. 162 172
Portugalsko 15.6. 165 176
Slovinsko 18.6. 169 168
Nemecko 19.6. 170 168
Česká republika 20.6. 172 173
Grécko 22.6. 173 181
Maďarsko 27.6. 178 184
Švédsko 7.7. 188 189
Taliansko 14.7. 194 201
Rakúsko 15.7. 196 196
Fínsko 18.7. 198 199
Francúzsko 29.7. 209 204
Belgicko 31.7. 211 218
Dánsko 5.8. 217 208
Luxembursko 23.9. 266 265
Prameň: Deloitte, výpočet február 2016