„Mestská časť pristúpila k tomuto opatreniu, aby zmiernila dosahy preloženia parkovacích miest spoločnosti BPS Park z Treskoňovej na Zochovu ulicu,“ priblížil staromestský hovorca Matej Števove.

Parkovacie miesta na Treskoňovej, čo je slepá ulica medzi Kunsthalle a nemocnicou Milosrdní bratia, boli totiž zrušené v rámci projektu hlavného mesta Živé námestie. Súkromná parkovacia spoločnosť, ktorá mala tieto miesta vo svojej správe, ich musela presunúť na Zochovu ulicu.

Od budúceho roka zároveň dôjde k zjednoteniu cien oboch ročných parkovacích kariet vydávaných na území Starého Mesta. Za sumu 39 eur bude kartu pre svoje zóny vydávať ako mestská časť, tak parkovacia spoločnosť BPS Park, ktorá v Starom Meste spravuje ďalšiu časť parkovacích miest. Doteraz sa totiž v zónach BPS Park platilo ročne za kartu 60 eur, v zónach mestskej časti stála ročná karta desať eur.

Naďalej však bude platiť, že ak budú chcieť obyvatelia parkovať v oboch zónach, musia si kúpiť obe karty. Po novom však budú v takomto prípade platiť o osem eur viac ako doteraz. Cena jednej karty sa totiž znižuje a cena druhej sa zvyšuje. Pôvodne sa predpokladalo, že k zjednoteniu cien dôjde už v decembri 2019, naplnenie opatrenia sa presúva na január 2020.

Zmena ceny ročnej parkovacej karty je jedným z opatrení, ktoré vyrokovalo vedenie mestskej časti so súkromnou parkovacou spoločnosťou. Súbor opatrení sa okrem zníženia ceny týka taktiež zmeny pri dobe spoplatnenia krátkodobého, teda hodinového státia, ktoré bude spoplatnené od ôsmej ráno do šiestej večer, teda nie do štvrtej hodiny poobede.

Posledným opatrením je vyhradenie zhruba 220 miest výhradne pre rezidentov v čase od piatej hodiny večer do ôsmej hodiny ráno, napríklad na Heydukovej či Medenej ulici.

Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026, vystúpiť z nej nie je právne možné bez sankcií pre mestskú časť. Pre zmluvu v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní.

Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013. Nové vedenie mestskej časti pristúpilo so spoločnosťou k rokovaniam o úprave niektorých podmienok, súbor posledných opatrení odobril poslanecký zbor v septembri 2019.