Informovala o tom správa v rámci výsledkov, ktoré dosiahla pod novým vedením za obdobie od 24. marca do 6. mája. SŠHR tiež podotkla, že vo vzťahu k spoločnosti Lacorp považuje za sporné ešte dodatočné tri milióny eur, ktorých úspora závisí od odborného posúdenia kvality dodaného materiálu.

Kajetán Kičura
Neprehliadnite

Prokurátor obvinil exšéfa štátnych rezerv Kičuru. Hrozí mu väzobné stíhanie

Správa tiež avizuje, že sa na základe predbežných výsledkov auditu zmlúv z predošlých období bude pokúšať o vyjednanie dodatočnej zľavy od spoločnosti Green Day.

Ďalej SŠHR zosumarizovala, že pod novým vedením podala dve trestné oznámenia na základe činnosti úradu a podnetov tretích strán, urobí audit dcérskej spoločnosti Poľnonákup Tatry, ktorého predbežné výsledky naznačujú budúcu úsporu aspoň pol milióna eur ročne, a pripraví audit Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

SŠHR tiež vykonávala priebežné nákupy osobných ochranných pracovných pomôcok. „Zmluvy sa podpisovali výlučne na základe odporúčaní komisie zriadenej za účelom hodnotenia ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a teda jej členovia museli preukázať odbornú prax alebo vzdelanie pre danú oblasť,“ uviedla správa.

Manažéri na odstrel
Neprehliadnite

Manažéri štátnych podnikov sú „na odstrel“. Nahradia ich odborníci?

Pre zefektívnenie procesu priameho rokovacieho konania pri tendroch sa SŠHR rozhodla využiť elektronickú formu prostredníctvom systému Josephine a osloviť tak čo najväčší počet záujemcov. „Správu rezerv prostredníctvom tohto systému oslovilo 290 uchádzačov, 172 uchádzačov predložilo ponuku a svoje ceny v súťaži potvrdilo 150 uchádzačov,“ dodala správa s tým, že tento systém považuje za transparentný model.