Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) hľadá dodávateľa na výstavbu diagnostického centra a detského kardiocentra. Podľa oznámenia vo vestníku ide o užšiu súťaž, v ktorej jeden víťaz získa zákazku v odhadovanej sume takmer 37 miliónov eur bez DPH.

Prístavbu diagnostického centra a výstavbu pavilónu detského kardiocentra plánoval ústav už dávnejšie. Vo výročnej správe a aj v pláne verejných obstarávaní sa zámery objavili samostatne. Pri vypísaní verejného obstarávania je už zákazka spojená do jednej.

V tom istom vydaní vestníka z 23. decembra sa objavila aj verejná súťaž na dodávku zdravotníckeho vybavenia pre obe centrá. Tu sa predpokladá hodnota dodávky na 13 miliónov eur bez DPH.

S procesom obstarávania pomáha NÚSCH spoločnosť Euro Dotácie, zodpovednou osobou je Martin Chachula.

Hovorkyňa ústavu Dobroslava Krajačičová pre TREND.sk uviedla, že stavby boli naplánované už od začiatku spolu, budú stáť vedľa seba v jednom objekte. „Cieľom je ušetriť finančné prostriedky, preto bola verejná súťaž vyhlásená spoločne,“ dodáva.

V pláne verejných obstarávaní na rok 2013 sa však oba tendre definovali jednotlivo. Samostatne mali určenú predpokladanú cenu, spôsob financovania a aj zdôvodnenie realizácie. Jednotlivo ich určili aj v pláne investičných činností, ktorý bol súčasťou výročnej správy 2012.

„Nová prístavba ako samostatný objekt by mala byť prepojená s existujúcim rádiodiagnostickým a intervenčným oddelením formou nadzemnej spojovacej chodby. Realizáciu uvedeného projektu plánujeme v rokoch 2013 až 2015 a budeme ho financovať z vlastných zdrojov a to vo výške okolo 18 miliónov eur,“ uviedol NÚSCH vo výročnej správe.

Srdcový ústav investuje 50 miliónov eur do dvoch budov

V prípade projektu detského kardiocentra počítal ústav s novou stavbou, ktorej súčasťou by mali byť aj podzemné garáže. „Realizácia výstavby nového detského kardiocentra je plánovaná na roky 2013 až 2016. Predpokladané celkové náklady sú približne 36 miliónov eur,“ informovala ďalej správa. V odhadovanej sume boli zarátané už aj náklady na zdravotnícke vybavenie.

Stavbu chcel ústav financovať z vlastných zdrojov, bankových úverov, prípadne formou navýšenia základného imania Ministerstvom zdravotníctva SR.

NÚSCH funguje od roku 2006 ako akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je ministerstvo zdravotníctva. Detské kardiocentrum je súčasťou NÚSCH od roku 2009.