To sú hlavné závery pravidelnej správy Európskej komisie publikovanej v utorok, ktorá na dvesto stranách hodnotí výkony ekonomík členských krajín EÚ a spolku ako celku, vrátane výhľadu na najbližšie roky.

„Ekonomické zotavovanie v Európe pokračuje, avšak globálny kontext je menej priaznivý, ako bol. Budúci rast bude čoraz viac závisieť od možností, ktoré vytvoríme sami pre seba. To znamená zvýšenie našej snahy na štrukturálne reformy zamerané na dlhodobé problémy v mnohých krajinách – vysoká úroveň verejného a súkromného dlhu, zraniteľnosť vo finančnom sektore alebo upadajúca konkurencieschopnosť,“ uviedol viceprezident komisie Valdis Dombrovskis zodpovedný za euro a sociálny dialóg pri prezentácii správy.

„Zotavovanie je v eurozóne rozdelené nerovnomerne, a to ako medzi členskými štátmi, tak aj medzi najslabšími a najsilnejšími v spoločnosti. To je neakceptovateľné a vyžaduje si to rozhodné opatrenia vlád, na individuálnej aj kolektívnej úrovni,“ dodal Pierre Moscovici, komisár pre ekonomické a finančné záležitosti.

Slovenskú ekonomiku poháňa domáci dopyt

Hrubý domáci produkt Slovenska minulý rok vzrástol o 3,6 percenta. Podľa komisie bol rast poháňaný spotrebou privátneho sektora a zároveň obrovskou investičnou aktivitou. Ukončené bolo totiž rozpočtové obdobie 2007-2013 pre eurofondy – investície k minuloročnému rastu prispeli 2,9 percentuálnymi bodmi (ide o najvyšší investičný príspevok k rastu HDP od roku 2005).

O hospodársky rast tohto a nasledujúceho roka na úrovni vyššej ako tri percentá sa má postarať hlavne domáci dopyt. Veľké investície do automobilového priemyslu, v súvislosti s príchodom automobilky Jaguar Land Rover, sa postarajú o rast investícií. Naopak verejné výdaje sa v tomto roku kvôli ukončeniu čerpania eurofondov vrátia na relatívne normálnu úroveň.

Trend klesajúcej nezamestnanosti, ktorá v roku 2015 dosiahla úroveň 11,5 percenta, bude naďalej pokračovať vďaka hospodárskemu rastu a podľa štatistík komisie by mala pod hranicu 10 percent klesnúť v roku 2017 (aj keď podľa Ústredia práce sa tak stalo už v marci). Pozitívnym znakom ekonomického zotavenia je aj rastúci počet zahraničných pracovníkov.

Nominálne mzdy v roku 2015 opäť rástli (o 2,4 percenta) a tento rok by mal rast prekonať úroveň troch percent. Vyššie platy tak budú stimulom pre kúpyschopnosť domácností v prostredí nízkej inflácie. Tá bola vlani záporná (-0,3 percenta) vďaka poklesu cien energií. Blízko nuly by sa mala udržať aj tento rok, spamätať by sa mala v 2017 kvôli rastu cien služieb.

Za vlaňajším vládnym deficitom na úrovni troch percent HDP stojí podľa komisie hlavne spomínané zvýšené čerpanie eurofondov súvisiace s ukončením programového obdobia, s ktorým súvisí tiež nárast spolufinancovania projektov. Ku zhoršenej fiškálnej situácii prispeli aj vyššie než plánované výdaje lokálnych samospráv. Na druhej strane, silný bol rast príjmov z daní.

V roku 2016 sa má deficit znížiť na úroveň 2,4 percenta, a to aj vďaka boju proti daňovým únikom z posledných rokov. Znižovanie deficitov je ale brzdené sociálnymi opatreniami vlády, akými sú napríklad plynové vratky.

Krajiny EÚ jednou vetou

Belgicko: Dočasné faktory bránia zotaveniu.

Bulharsko: Prichádza mierny rast.

Cyprus: Trh práce sa zlepšuje, zatiaľ čo sa zdvíha rast reálneho HDP.

Česká republika: Návrat na cestu udržateľného rastu.

Dánsko: Domáci dopyt poháňa prebiehajúce zotavovanie.

Estónsko: Stabilizované tvárou v tvár externým šokom.

Fínsko: Nastáva postupné zotavenie.

Francúzsko: Pomaly sa blížiace k viac sebestačnému rastu.

Grécko: Návrat k rastu plánovaný v druhej polovici roka.

Holandsko: Rast poháňa domáci dopyt, zatiaľ čo cyklus dozrieva.

Chorvátsko: Domáci dopyt sa stal hlavnou silou mierneho rastu.

Írsko: Pokračuje vysoký rast podporujúci verejné financie.

Litva: Rast balansuje, zatiaľ čo sa export spamätáva.

Lotyšsko: Rast sa presúva viac ku domácemu dopytu.

Luxembursko: Prichádza viac vyvážený rast.

Maďarsko: Privátna spotreba bude poháňať rast.

Malta: Silné investície a spotreba domácností.

Nemecko: Pokračuje solídny rast poháňaný spotrebou.

Poľsko: Silná súkromná spotreba podporuje robustný ekonomický rast.

Portugalsko: Pomalé zotavovanie pokračuje pomedzi signifikantné riziká.

Rakúsko: Rast sa zdvíha vďaka vyšším exportom napriek krehkému globálnemu výhľadu.

Rumunsko: Fiškálna expanzia podporuje domáci dopyt so zvýšenými finančnými rizikami.

Slovinsko: Súkromná spotreba poženia rast, zatiaľ čo verejné výdaje klesnú.

Španielsko: Rast zoslabne, no ostane silný.

Švédsko: Obdobie rastu ostáva silné.

Taliansko: Mierny rast bude pokračovať.

Veľká Británia: Umiernenosť v raste s rastúcou infláciou.