Obec v kotline ako vystrihnutú z filmu Slnce, seno, jahody dotvára letná pohoda domorodcov, kde má každý dostatok času. Staré babky sa ležérne ponevierajú po ceste s taškou potravín z neďalekého obchodu. „Prejdete cez tú lávku, potom na druhý můstek, potom vpravo a potom doľava,“ naviguje nás rodená Březovanka, ktorá dokáže dokonale preplietať v niekoľkých vetách slovenčinu s češtinou. Náš cieľ je (na tunajšie pomery) supermoderná škola, ktorú využívajú žiaci roztrúsení po celom svete.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Základná škola v Březovej je obklopená zeleňou Zdroj: Maňo Strauch

Pavilóny v štýle kravína

Škola s novou fasádou a parkoviskom sa nachádza na konci dediny. Vedľa nej je miestne futbalové ihrisko, za ňou sú lesy a oproti škole na kopci malá cesta, ktorá vedie na kopanice – pár roztrúsených domčekov a chát pri lesoch.

„No jo, Josefe, tak sme dohodnutí. Ja ti brnknem a zorganizujeme to,“ lúči sa sebavedomý a energický riaditeľ školy Ludvík Zimčík so starostom obce Josefom Trechom, keď vchádzam do riaditeľne. Sú dobrí priatelia a ich spolupráca škole evidentne prospieva.

Keď prišiel L. Zimčík v roku 2001 do dediny, škola vyzerala podľa neho ako ošarpaný kravín, z ktorého opadávala biela fasáda a v budove bolo počas dažďa niekoľko vedier na strategických miestach. „Navštevovalo ju 33 detí a hrozil jej zánik. Mladí ľudia začali hľadať šťastie v mestách a tu na kraji sveta nebola práca ani ochota ostávať. Detí ubúdalo a súviselo to aj s kvalitou učiteľov,“ vraví riaditeľ.

Po niekoľkých rokoch sa mu podarilo zmeniť školu na nepoznanie. „Už keď som sa uchádzal o miesto riaditeľa, musel som ponúknuť takú koncepciu pre deti, ktorá sa im zíde v 21. storočí. Rozhodli sme sa pre elektronické vzdelávanie. Zjednodušene, chceli sme deťom na konci sveta ponúknuť niečo, čo ich v modernom svete uživí,“ vysvetľuje riaditeľ.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Riaditeľ Ludvík Zimčík v triede. "Deti sa neboja starého tučného chlapa," vraví so smiechom. Zdroj: Maňo Strauch

Individuálne vzdelávanie v praxi

Z malotriedky vybudoval základnú školu aj pre druhý stupeň a našlo sa miesto aj pre škôlku. Škola je jediná svojho druhu na Morave, ktorej české ministerstvo školstva umožnilo experimentálne overovanie individuálneho vzdelávania na druhom stupni.

Laicky povedané, žiaci druhého stupňa základnej školy sa môžu učiť aj doma, bez osobnej návštevy školy. Z 250 žiakov to využíva 90 z nich. Zo zákona takýchto žiakov škola musí preskúšať dvakrát ročne – na polrok a v júni na konci roka, čo sa dialo aj pri našej návšteve.

Na to, aby individuálne vzdelávanie fungovalo s podporou školy, bol potrebný internet. „Školu zosieťovali moji žiaci. Takí, ktorí pracujú v IT firmách a sú zazobaní. Keď začínali, tak im jeden dodávateľ nezaplatil. Ja som za ním skočil a vybavil som to. Na znak vďaky zaviedli do školy internet, za ktorý nič neplatíme. Aj si vravíme, že na konci roka urobíme hrubú čiaru a začneme platiť. Ale to sa opakuje už päť rokov. Nedali sme ani halier, nechceli. Mám ich rád,“ vraví so smiechom. Vyhovuje to obom stranám. IT firma získala novú lokalitu a pokryla internetom celú kotlinu.

Škola si vytvorila vlastný informačný systém zvaný Moodle alebo systém riadenia výuky. Žiakom ponúka online testy, prednášky vo forme PDF, videá a rôzne náučné hry. Každý žiak a rodič má vstup do systému, ktorý je rozdelený podľa ročníkov a podľa mesiacov školského roku.

Všetky videá, prezentácie a testy si robia učitelia dobrovoľne (samozrejme, sú lepšie platení ako na iných školách). Výsledky testovania môže vidieť rodič, ale aj žiakov učiteľ. Ak niečomu nerozumie, napíše učiteľovi v systéme správu alebo si zavolajú cez Skype. „Skype sa využíva spôsobom, že učiteľ sa dohodne so žiakom na čase, kedy to obom vyhovuje. Ak žiak niečomu nerozumie, tak to môže s učiteľom prebrať a vysvetliť si to na individuálnej báze,“ hovorí riaditeľ.

Možnosť individuálneho vzdelávania využívajú dva typy žiakov. Prvou je početná skupina mladých športovcov, ktorí s rodičmi už žijú v zahraničí, tam sa venujú športu venujú a na klasické vzdelávanie nemajú čas. Medzi žiakmi je napríklad 15 tenistov.

„Máme žiakov v USA, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Belgicku, Španielsku, Taliansku a troch aj zo Slovenska. Od septembra ich bude zo Slovenska ešte viac,“ vysvetľuje L. Zimčík.

Druhú skupinu žiakov tvoria deti, ktorých rodičia sú presvedčení, že ich zvládnu vzdelávať doma. Je to súčasť ich rodinnej hodnoty. Ide o rodičov, ktorí berú domáce vzdelávanie ako istý druh životného štýlu a klasickému vzdelávaniu neveria alebo sa sklamali.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Informačný systém Moodle Zdroj: Maňo Strauch

Notebook a projektor v každej triede

Ak by sme si odmysleli deti, ktoré študujú „na diaľku“, škola funguje ako každá iná klasická základka. Je však špičkovo vybavená modernou IT technikou. Každý učiteľ má notebook a v každej triede je projektor. Triedy nepoznajú klasické tabule s kriedami, ale fixky s flipchartmi.

Novú látku učitelia vysvetľujú zásadne prostredníctvom vlastných prezentácií v PowerPointe, ktoré po hodine vložia do systému Moodle. Ak sa doma v Březovej alebo niekde v Španielsku žiak večer učí, stačí mu otvoriť prezentáciu v systéme. Bohato sa využíva aj YouTube a zážitkové vzdelávanie cez exkurzie.

Žiaci majú dve počítačové miestnosti – osobitne pre prvý a druhý stupeň. Škola má zásadu, že počítače sú budúcnosť a deti učia intuitívne ich ovládať už v materskej škole prostredníctvom hier. Ak nastúpia do prvého ročníka, matematika a čeština je aspoň raz do týždňa vyučovaná na počítačoch.

Učiteľka si prichystá výukové multimediálne programy a s deťmi cez počítač precvičuje príklady, ktoré preberali na hodine matematiky.

V prípade slovenčiny ide o dopĺňanie alebo spájanie slov. Navyše, niektoré programy, ktoré majú aj zvukovú stopu, spájajú hodinu češtiny s angličtinou, keď má žiak terminologický pojem v češtine pripojiť k anglickému synonymu. Deti si myslia, že sa hrajú, ale v skutočnosti sa učia. V škole je zároveň jedna hodina do týždňa už od prvého ročníka venovaná praktickej informatike a využívaniu programov ako Office.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Učiteľ má vždy v triede notebook a projektor Zdroj: Maňo Strauch

Budujem futbalový tím

Každý učiteľ je dobrý na niečo iné, prioritou je schopnosť rozumieť deťom. L. Zimčík so smiechom vraví, že učiteľov si vyberal ako hráčov vo futbalovom mužstve. V zbore si nechal schopných starších učiteľov, zvyšok dokombinoval mladými učiteľmi s nápadmi.

Jeden z nich je dejepisár Jakub Mačák, ktorého riaditeľ volá Dredy podľa dlhých vlasov. Nesnaží sa, aby deti memorovali zbytočné fakty, ktoré si dokážu nájsť na internete, ale históriu prezentuje cez zaujímavé príbehy. Okrem toho je lyžiarsky inštruktor a horolezec, čo sa v škole zíde pri organizovaní exkurzií alebo výletov.

Zástupcom riaditeľa je Jiři Miškár, ktorý je okrem toho turistický vedúci. David Smetana je angličtinár, ale okrem toho hrá na niekoľkých hudobných nástrojoch a v ochotníckom divadle, ktoré aj režíruje. „Nie je dôležitá len akrobacia predmetov, ale aj voľnočasové aktivity, ktoré môžu inšpirovať deti. Skladám si tím učiteľov. Niekoho baví šport, niekto je dobrý na kultúru,“ vraví hrdo riaditeľ.

Detailným výberom učiteľov sa nechcel vrátiť do doby, keď na školu pred 13 rokmi prišiel. Ako tvrdí, učiteľský zbor chcel mať vtedy hlavne pokoj od detí. Nespokojnosť viacerých rodičov ich donútila vybrať deti zo školy. Bol to spôsob výučby, ktorý sa zakonzervoval ešte z minulého režimu a na mnohých školách funguje dodnes.

Súčasný učiteľský zbor je iný. Môže ponúkať množstvo krúžkov, ktoré konkurujú veľkým mestským školám - od hudobného cez výtvarný, deti môžu navštevovať kurzy varenia, technických prác alebo folklóru. „Nie je dôležité, aby bol žiak vo všetkom dobrý. Každé dieťa je výnimočné. Chcem aby v škole zažili ten pocit, že sú v niečom výnimočné. A o to sa snažíme,“ reaguje L. Zimčík.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Deti sa snažili predviesť spevom. Zdroj: Maňo Strauch

Kecy o vzdelávaní

Zbaviť školstvo neduhov, ktoré trápia aj Slovensko, sa nedarí ani u našich susedov. „Prevažná väčšina českých škôl má plnú hubu kecov o individuálnom prístupe k deťom, ale je to presne naopak. Platí, že ak je dieťa len trocha iné, či už fyzicky alebo psychicky, chcú sa ho zbaviť,“ vraví rozhorčene riaditeľ.

Nedávno riešil prípad matky siedmačky z krajského mesta Zlín, ktorá má meningitídu a zdravotné problémy. Dievča je plne integrované, ale škola sa jej chce „zbaviť“. Tak prišla do Březovej.

Ďalším prípadom je otec šiestačky, ktorá navštevuje základnú školu v šesť kilometrov vzdialenom Strání. „Prišiel ku mne, na prvý pohľad vidím, že je to dobrý človek, ale jednoduchý, nevie sa brániť. Jeho manželka je slepá a staršia dcéra postupne slepne. Druhá dcéra, ktorá ide do šiestej triedy, má svalovú dystrofiu. Berie silné lieky a začína sa mentálne meniť. Škola namiesto toho, aby im pomohla, tak rodičovi protiprávne povie, že musí ísť od septembra do špeciálnej školy,“ vraví nervózne L. Zimčík.

Od septembra dievča nastupuje do Březovej. Riaditeľ už volal na krajský odbor školstva a požiadal starostu, aby sa vytvorilo ďalšie pracovné miesto pedagogického asistenta. Ide pritom o okres, v ktorom sa práca hľadá veľmi ťažko.

Takých prípadov v školstve je ako húb po daždi a ničím sa nelíši od slovenskej reality. Jednou z nich je aj Marika Balúnová, ktorá je slepá. Je v březovskej škole už niekoľko rokov a špeciálny pedagóg sa jej plne venuje. Učí sa s ňou čítať, v škole má písací stroj pre slepých, maľuje a chodieva na krúžky ako akékoľvek iné dieťa.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Tu prebiehajú kurzy varenia Zdroj: Maňo Strauch

Sloboda nadovšetko

Škola na konci sveta je moderná základná škola, ktorá nestráca čaro vidieka. Učitelia poznajú všetkých žiakov po mene a na dedine sa každý pozná s každým. Hrdí sa inováciami a modernejším prístupom učiteľov k žiakom. Na jej príklade je možné poukázať, ako prospieva aktívna spolupráca riaditeľa školy s jej zriaďovateľom – starostom obce, ktorá niekedy na Slovensku absentuje.

„Keď sa rozprávam so slovenskými kolegami, tak sa mi zdá, že je u vás ešte menej peňazí v školstve ako v Česku. Niekedy však stačí byť len aktívny a vynájsť sa. V školách totiž stále pracujú niektorí učitelia so zastaralým myslením, ktorým smrad a teplo školy vyhovuje. Hlavne, že sa nič nemení hoci im strecha školy padá na hlavu,“ tvrdí L. Zimčík.

Škola dokázala ukázať rodičom detí slobodu. Ak chcú, môžu ich vzdelávať doma a škola im vytvorí cez informačný systém tie najlepšie podmienky. Veľa škôl však individuálne vzdelávanie nechce ponúkať zo sebeckých dôvodov. Za žiaka, ktorého vzdelávajú rodičia alebo suseda - učiteľka doma, má len štvrtinu normatívu, ako má za bežného žiaka. Na Slovensku je tento nápad stále utópia, pretože rezort školstva individuálnu výučbu doma pre starších žiakov neumožňuje.

Podobne ako na Slovensku, ani v Česku nie je presadenie domáceho vzdelávania najjednoduchšie. Začiatkom mája český minister školstva Marcel Chládek predložil návrh novely školského zákona, kde možnosť domáceho vzdelávania na druhom stupni vyškrtol. Po tvrdom odpore ustúpil aspoň školám, ktoré ho už praktizujú. O takejto možnosti sa slovenským školám môže len snívať. Naše ministerstvo školstva o oficiálnej požiadavke na individuálne vzdelávanie starších žiakov ani nevie, alebo – lepšie povedané – nechce vedieť.

Spoznajte základnú školu na konci sveta, ktorá vzdeláva deti cez Skype

Niekedy je dobré oživiť hodinu vonku Zdroj: Maňo Strauch