Slovensko si neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, čím výrazne zaostáva za ostatnými európskymi krajinami. Aspoň to vyplýva zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Výsledky nie sú lichotivé. Spoluautor správy Marian Maraffko konštatuje, že pri väčšine obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je tempo rastu také pomalé, že už teraz zaostáva za cieľmi, ku ktorým by sa krajina mala približovať. Výsledky analýzy tak upozorňujú na to, že súčasné tempo rastu nielenže nepostačuje na dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality, ale ani cieľov, ktoré deklaruje Integrovaný národný energetický a klimatický plán (INEKP).

„Ak nedôjde k vytvoreniu lepších investičných podmienok a odstraňovaniu stále pretrvávajúcich bariér rozvoja OZE, tak v roku 2030 dosiahneme z potrebných 6 090 megawattov (MW) inštalovanej kapacity iba približne polovicu, a aj to iba vďaka už jestvujúcim vodným elektrárňam,“ konštatuje odborník.

Ministerstvo hospodárstva však nepovažuje tvrdenie o neplnení cieľov krajiny v oblasti OZE za korektné. Jeho hovorkyňa Mária Pavlusík vysvetľuje, že odhad očakávaného príspevku jednotlivých technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny do roku 2030, ktorý je uvedený v INEKP parametrom inštalovaného výkonu a hrubým množstvom vyrobenej elektriny, nie je záväzný, ale len orientačný.

„Navyše sa plnenie stanoveného cieľa do roku 2030 odvíja od hrubej konečnej energetickej spotreby, čo v štúdii nie je nijakým spôsobom zohľadnené,“ uvádza hovorkyňa vo vyjadrení pre TREND. Okrem toho ministerstvo hospodárstva považuje štúdiu len za čiastkovú vyhliadku výroby elektriny, keďže v nej neboli zohľadnené oblasti geotermálnej energie a bioenergie.

Zmeny zhora

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa