I. Verejné súťaže na predaj cenných papierov nasledovných emitentov vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s.:

MH Manažment
Zdroj: MH Manažment

II. Verejné súťaže na predaj cenných papierov (družstevných podielnických listov) vybraných emitentov vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s..

Bližšie informácie na www.mhmanazment.sk/verejne-sutaze/.