Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preverila podozrenie z neoprávneného nakladania s triedeným odpadom v spoločnosti Ecorec Slovensko v meste Pezinok. Kontrola preukázala, že Ecorec neporušil podmienky pri zhodnocovaní plastov. Inšpektori vykonali aj štátny dozor v odpadovom hospodárstve v zberovej spoločnosti Marius Pedersen. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Ecorec zhodnocuje odpad výrobou tuhých alternatívnych palív, ktoré sa následne spaľujú v cementárni. Spoločnosť podľa zákona spadá pod odbor integrovaného povoľovania a kontroly Inšpektorátu životného prostredia Bratislava SIŽP.

Inšpektori vykonali kontrolu

Inšpektori vykonali v pezinskom závode internú kontrolu dokladov, chceli overiť, či spoločnosť nakladá s odpadom v súlade s platnými povoleniami, priblížila Lesná. Dodala, že schválený prevádzkový poriadok Ecorecu určuje presný zoznam odpadov vhodných na zhodnocovanie v zariadení.

„Kontrolou sa preukázalo, že spoločnosť Ecorec Slovensko je oprávnená zhodnocovať plasty, odpadové plasty a obaly z plastov a teda týmto konaním neporušuje podmienky vydaného integrovaného povolenia,“ povedala Lesná.

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva (OIOH) Inšpektorátu životného prostredia Bratislava SIŽP vykonáva štátny dozor v odpadovom hospodárstve v subjekte Marius Pedersen v Pezinku. „Momentálne prebieha, okrem fyzickej kontroly, najmä kontrola dokumentov, ktoré tento subjekt už predložil a ktoré majú objasniť nakladanie s odpadom,“ uvádza Lesná.

Vysvetľuje, že OIOH vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, a preto preveruje spôsob nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu. Kontroluje teda aj organizácie zodpovedností výrobcov (OZV).

„Pri tomto type kontrol SIŽP preveruje aj zmluvné spoločnosti OZV, ktoré zabezpečujú v zmluvných obciach zber triedených zložiek komunálneho odpadu. Zisťuje, akým spôsobom zabezpečili zhodnocovanie triedených zložiek,“ podotkla Lesná.

Podobné situácie sa nebudú opakovať

Hovorkyňa spoločnosti CRH, ktorá je materskou firmou Ecorecu, Alžbeta Timárová hovorí, že firma sa sústreďuje na to, aby palivo neobsahovalo nevhodné, nebezpečné alebo škodlivé látky a spĺňalo legislatívne požiadavky na výrobu.

Spoločnosť nie je zameraná na triedenie odpadu a zo zákona im nevyplýva žiadna povinnosť kontrolovať to, či je odpad recyklovateľný, alebo nie je. Firma podľa Timárovej zaviedla opatrenia, ktoré zaistia, aby sa podobné situácie so spaľovaním recyklovateľného plastu neopakovali.

Na spaľovanie PET fliaš v závode Ecorecu v Pezinku upozornil Denník N. Firma vyrába tuhé alternatívne palivo, ktoré sa používa ako náhrada uhlia v jej materskej firme - cementárňach CRH. To, že sa plast zo žltých nádob v Pezinku mal spaľovať, a nie recyklovať, zistil pomocou vreckového zariadenia na sledovanie polohy vhodeného do PET fľaše. Natočil aj pohyb smetiarskych áut zberovej spoločnosti Marius Pedersen. Obidve firmy – zberová spoločnosť Marius Pedersen aj Ecorec – neskôr priznali, že na výrobu paliva sa používajú aj vyseparované plasty.

Ecorec
Neprehliadnite

Inšpekcia životného prostredia začala kontrolu v závode, kde sa mali spaľovať separované plasty