Hypotetické zmrazenie obchodných vzťahov medzi Ruskom a EÚ by do obrovskej miery ovplyvnilo odvetvia, akými sú doprava, kovovýroba a chemické odvetvia, no na oblasť služieb by malo len obmedzený vplyv. Portál Euractiv informuje, že to vyplynulo zo správy Španielskej centrálnej banky, ktorá vyšla v utorok.

Hypotetické prerušenie zostávajúcich obchodných tokov s Ruskom by podľa správy nepriaznivo ovplyvnilo európske hospodárstva. Veľkosť vplyvu by však bola výrazne menšia než v prípade pozastavenia dovozov energetických surovín.

Štúdia sa zameriava na to, aké dôsledky na hospodárstvo v Španielsku a Európe by malo prerušenie dodávok energetických surovín z Ruska.

Priaznivejšia prognóza

Tieto dôsledky by boli úzko späté s náročnou povahou nahradenia týchto materiálov v krátkom čase, čo by spôsobilo zníženie dodávok energie, zhoršenie súčasnej inflačnej situácie a zaťaženie ekonomickej činnosti, píše finančný denník Cinco Días.

Španielska centrálna banka však uvádza, že v dôsledku menšej energetickej závislosti od ruských produktov by bol vplyv na španielske hospodárstvo oveľa menší než ten, ktorý utrpia iné krajiny EÚ, akými sú Nemecko či Taliansko.

Ak dôjde k zastaveniu dovozov energie z Ruska a vývozov do Moskvy, pričom sa do úvahy vezmú najreštriktívnejšie odhady v oblasti nahradenia kapacity dovozov a vývozov, tak by celkový vplyv na španielske hospodárstvo mohol z krátkodobého hľadiska znamenať pokles HDP až o 2,4 percentuálneho bodu a nárast inflácie o 1,7 percentuálneho bodu, píše sa v správe.

Ďalšie dôležité správy

Volodymyr Zelenskyj celkový pohľad
Neprehliadnite

Moskvu bude embargo na dovoz ruskej ropy do Európskej únie bolieť viac ako Európu