Zamestnávatelia majú povinnosť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou, prihlásiť do Sociálnej poisťovne (SP), respektíve odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Odvodová úľava

Spresnil, že zamestnávatelia si pri platení poistného mohli do konca februára uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Mohli tak urobiť za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Táto výnimka sa však od 1. marca 2022 skončila.

Zdôraznil, že zamestnávateľ má najneskôr do 2. apríla 2022 povinnosť v SP prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára 2022 a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári 2022.

Registračný list

Zamestnávateľ musí podľa neho prihlásiť na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý bol do 28. februára 2022 zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári 2022 a skončí sa pred 1. aprílom 2022, a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.

Dodal, že zamestnávateľ uvedených zamestnancov prihlasuje alebo odhlasuje na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.

Ďalšie dôležité správy

Servis: Ilustračná fotografia na tému - vstup do druhého piliera v sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa - pobočka na Záhradníckej ulici v Bratislave.
Neprehliadnite

Podnikatelia sú opäť v pozore, vznikajú im netušené dlhy. Na ďalšie zmeny majú už len pár dní