„Cieľom prevodov bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur,“ povedal pri prednesení obžaloby prokurátor.

Za poškodený Daňový úrad v Trenčíne vystúpila Daniela Samáková, ktorá upozornila, že výška škody jej úradu je vyššia, ako bola zaplatená suma v rámci uplatnenia účinnej ľútosti. „Uplatňujeme si náhradu škody 242 666 eur,“ ozrejmila.

L. Bašternák sa pred pojednávaním vyjadrovať pred médiami nechcel, neodpovedal na žiadnu otázku. „Môžete mu klásť otázky, nedostanete odpovede. Nie sme na tlačovej konferencii, aj keď to tak vyzerá. A nie je to príjemné,“ povedal novinárom jeho advokát Peter Filip.

Som vinný, priznal Bašternák v prípade vratky DPH. Dostal 5 rokov nepodmienečne

Úrad špeciálnej prokuratúry ešte koncom marca informoval, že prokurátor neakceptoval návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.

Sudkyňa Mária Szabóová uviedla, že L. Bašternák má čistý register trestov, ako vodič sa dopustil 20 priestupkov.

Podľa prokurátora bolo preukázané, že došlo k zločinu neodvedenia dane a poistného, že ho spáchal L. Bašternák a že obžalovaný vrátil na účet daňového úradu sumu, ktorá mu bola vyplatená. Navrhol preto trest odňatia slobody na dolnej hranici sadzby a výkon trestu v najnižšom stupni stráženia. Zároveň navrhol uložiť trest prepadnutia majetku.

Som vinný, priznal Bašternák v prípade vratky DPH. Dostal 5 rokov nepodmienečne

Ladislav Bašternák a jeho advokát Peter Filip Zdroj: TASR

Obhajca P. Filip sa s návrhom trestu nestotožnil. „V otázke rozhodovania o vine je právna situácia mimoriadne jednoduchá, keďže môj klient vyhlásil, že je vinný. Nielenže to vyhlásil, ale v zákonom stanovenej lehote uhradil predmetnú sumu. Vzhľadom na skutočnosť, že môj klient 10. januára 2018 uhradil 1,7 milióna eur, navrhujem ho oslobodiť spod obžaloby, lebo trestnosť činu zanikla. Navrhujem aj alternatívny návrh, a to trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu,“ povedal P. Filip.

Za prekvapujúci označil návrh na prepadnutie majetku. P. Filip povedal, že zastupoval množstvo klientov v rovnakých trestných veciach, ale prepadnutie majetku sa žiada len pri L. Bašternákovi.

Trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer dva milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. L. Bašternák si v tomto prípade uplatnil účinnú ľútosť a taktiež zaplatil dlžnú sumu dva milióny eur.

Aktualizované 11:00: Dostal trest päť rokov nepodmienečne vo väznici s najnižším stupňom stráženia, rozhodol súd. Zároveň nemôže podnikať päť rokov.