Sociálna poisťovňa (SP) pripomína tým živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania po skončení mimoriadnej situácie, aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl tohto roka v novej výške v lehote do desiateho augusta tohto roka. 

Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe Sociálna poisťovňa zaslala živnostníkom a ostatným SZČO písomne v uplynulých júlových dňoch. „V prípade akýchkoľvek pochybností v oblasti platenia poistného môžu kontaktovať svoju pobočku SP alebo informačno-poradenské centrum," priblížil hovorca SP Peter Višváder.

Vzali práčku späť do servisu a doniesli ju o pár dní, no nepreskúšali ju – jednoducho prácu „odflákli“.
Neprehliadnite

Živnostníci si opäť priplatia. Od januára sa im budú zvyšovať minimálne odvody

V súčasnosti stále platí, že SZČO môžu daňové priznanie za minulý rok podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie. Zatiaľ nie je známe, kedy tak vláda urobí. „SP teda až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť takýmto SZČO určiť, či a v akej výške budú povinné poistné platiť na sociálne poistenie v ďalšom období. Aj tieto SZČO dostanú po skončení sa mimoriadnej situácie od SP písomné oznámenie s určením výšky nového poistného," doplnil Višváder.