Všetky pobočky Sociálnej poisťovne (SP) fungujú v oranžovom alebo v červenom režime Covid semafora, čo znamená výrazné obmedzenie kontaktu s verejnosťou. Klientske centrá v pobočkách sú zatvorené, pokladnice nepreberajú hotovosť a treba využiť bezhotovostnú formu platby, informovala o tom v pondelok SP na svojej internetovej stránke.

Sociálna poisťovňa
Neprehliadnite

Sociálna poisťovňa je pripravená zvládnuť nápor žiadostí o dávky

„Sociálna poisťovňa odporúča, aby klienti využívali predovšetkým elektronický kontakt - zasielali elektronické formuláre najmä pri žiadostiach o ošetrovné, používali svoju e-schránku, prípadne kontaktovali pobočky SP e-mailom alebo telefonicky," uviedla poisťovňa.

V nevyhnutných prípadoch môžu klienti využiť zaslanie dokumentov poštou alebo zásielku vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky. Na poradenstvo majú klienti k dispozícii aj online formulár pre otázky a Informačno-poradenské centrum SP. Aktuálne informácie o fungovaní pobočiek nájdu klienti na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Covid semafor pre fungovanie pobočiek.