Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby, informatizované procesy, efektívny manažment zdrojov a vhodné podmienky na zvyšovanie spokojnosti a výkonnosti zamestnancov, sú štyri strategické zámery, ktoré by mala do roku 2026 realizovať Sociálne poisťovňa. Vyplýva to z materiálu Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne (SP) na obdobie rokov 2021 - 2026, ktorý v stredu schválila vláda.

V roku 2017 boli vládou a parlamentom odobrené zámery SP, ktoré sa zaoberali zvyšovaním kvality zákonom zverených činností, optimalizáciou procesov a efektívnym hospodárením. Podľa schváleného materiálu revízia týchto zámerov ukázala, že je treba pokračovať v plnení deviatich opatrení, ktorú kompatibilné so strategickými zámermi Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 - 2026 a sú zapracované v opise cieľov pre jednotlivé strategické zámery. Ide napríklad o včasnú a komplexnú informovanosť klientov aj s využívaním moderných informačných technológií, rozšírenie elektronizácie a automatizácie procesov či zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov.

Sporiteľňa a poisťovňa Wüstenrot
Ilustračné zábery
Neprehliadnite

V poisťovniach narastá počet poistných udalostí spojených s ochorením Covid-19

SP plánuje okrem iného zvýšiť intenzitu proaktívnej komunikácie a zavedenie proaktívnych služieb, digitalizáciu dokumentov či modernizáciu systému personálnej práce. Pokiaľ by nebol materiál prijatý, boli by činnosti Sociálnej poisťovne síce naďalej zabezpečené, realizovali by sa však iba nevyhnutné kroky na zabezpečenie implementácie legislatívnych zmien.

SP má viac ako 5 400 zamestnancov, 38 pobočiek a 44 vysunutých pracovísk a v roku 2021 bude hospodáriť s rozpočtom väčším ako desať miliárd eur. Sociálna poisťovňa mesačne vyplatí dávky vo výške viac ako 805 miliónov eur a eviduje cez 2,8 milióna poistencov.