Konečne sa v  oblasti ochrany spotrebiteľa po rokoch prehliadania problémov pohli veci k lepšiemu. Zmenila to novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji z novembra minulého roku. Pripravila ho komisia ministerstva spravodlivosti, ktorá rieši podnety spotrebiteľov, v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a poslancami. Protišmejdovská novela od 15. novembra lepšie chráni občanov pred porušovaním ich práv neserióznymi predajcami.

Menej šmejdov

O zlepšení situácie na prvý pohľad svedčí aj radikálne sa znižujúci počet podnetov zákazníkov na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Od účinnosti novely ich zaznamenala iba deväť. Týkali sa štyroch firiem zo Žilinského, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Pritom za celý minulý rok SOI dostala viac ako 500 podnetov na 28 firiem, prevažne z Bratislavského kraja.

Posilnili sa aj kompetencie inšpekcie. Kým v minulosti si tieto spoločnosti nepreberali zásielky od inšpekcie, zatvorili prevádzky alebo ako kontakt uvádzali neexistujúce adresy a takto marili jej kontrolu, v súčasnosti už tieto spoločnosti musia hlásiť SOI organizovanie predajnej akcie a to najneskôr 20 kalendárnych dní pred jej konaním.

Súčasťou oznámenia musia byť vzory všetkých zmlúv, ktoré by mohli spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť. Slovenská obchodná inšpekcia tak má v reálnom čase všetky informácie, aby mohla akciu skontrolovať. Ak predajca konanie akcie neoznámi, nemôže sa konať. Od novembra dostala inšpekcia 834 takýchto oznámení, na stránke z nich zverejnila len 261. Iba tie spĺňali zákon.

Inšpekcia  už verejnosť informuje o vydaných opatreniach a zákazoch týkajúcich sa predajných akcií. Inšpektori sa tiež na akcie môžu dostať anonymne a potom na mieste riešia prípadné porušenie zákona. Pri takýchto kontrolách uložili od novembra 29 opatrení, ktorými zakázali pokračovanie akcie alebo ju zrušili.

Ak predajca poruší opatrenia uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou na mieste, inšpekcia môže dať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia subjektu. Zatiaľ tak urobila voči trom spoločnostiam.

Nový zákon

V marci poslanci schválili ďalší zákon (č. 102/2014 Z. z.). Tento zákon zrušil zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Podľa právničky Európskeho spotrebiteľského centra Veroniky Virághovej významné pre spotrebiteľov sú najmä ustanovenia o práve na odstúpenie od zmluvy. To bude po novom možné uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru či od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Zákon však neurčuje povinnosti len predávajúcim. Spotrebitelia musia napríklad pri odstúpení od zmluvy tovar dopraviť naspäť predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Predĺženie doby na odstúpenie od zmluvy na probléme fakticky nič nemení. Myslí si to Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad.

Ustanovenie, podľa ktorého má spotrebiteľ možnosť vrátiť tovar až vtedy, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu, je podľa nej Pyrrhovým víťazstvom.

"Spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu, ktorá však v žiadnom prípade nezodpovedá hodnote tovaru. Čiže, spotrebiteľ tovar vrátiť nemusí, kým predajca nevráti peniaze, ale samotnú hodnotu ako takú nemá a nemá ani kúpnu cenu toho tovaru."

Vymožiteľnosť práva nejestvuje, konštatuje P. Vargová Čakovská. Štát podľa nej vyhnal predajcov, ale právo nevymohol.

"V zastúpení spotrebiteľov sme po celom Slovensku odstupovali od zmlúv, využívali sme ich oprávnenie do 7 pracovných dní odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Právo sme vymáhali podávaním žalôb na súdoch. Disponujeme právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami súdov. Po predajcoch sa však zľahla zem. Vyhnali sme ich. Priami účastníci predvádzacích akcií sa však nedožili vrátenia peňazí."

Že SOI schválené predvádzacie akcie zverejňuje na stránke, tiež nie je východiskom. Prevažne seniori, ktorí na akcie chodia, totiž akcie na webe nekontrolujú.

"Vďaka celospoločenskému problému izolácie starších ľudí, ktorý nik nerieši, sa starší ľudia aj naďalej cítia osamelí a predvádzacie akcie vyhľadávajú ako možnosť spoločenského vyžitia. A zákon nedoriešil situáciu podpisovania zmlúv medzi dverami. Vzťahuje sa naň tento záko, alebo nie?" pýta sa P. Vargová Čakovská.  

SOI má kompetenciu dať návrh na zrušenie živnostenského registra spoločnosti, ktorá porušuje zákon. Prípady, kedy toto právo inšpekcia použila, možno zrátať na prstoch jednej ruky.

P. Vargová Čakovská  tvrdí, že "časť viny na situácii nesú mestá a obce a majitelia stravovacích zariadení, ktorí za úhradu svoje priestory organizátorom predvádzacích akcií prenajímajú. V Česku, v meste Zlín, tieto akcie zakázali a majú pokoj."

"Naďalej sa stretávame najmä s prípadmi seniorov, ktorí nakúpili na predvádzacej akcii, doma si to rozmysleli, písomne od zmluvy odstúpili, no predajcovia nepreberajú oznámenia o odstúpení od zmluvy i vrátený tovar a nekomunikujú. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na súd, no zákon mu nezaručí, že sa verdiktu a nakoniec svojich peňazí aj dožije."   

Ak hovoríme o problémoch spotrebiteľov, nevie si spoločnosť na ochranu spotrebiteľov S. O. S. v praxi predstaviť využitie nového zákonného ustanovenia - v časti k § 15 - prechodné ustanovenia.

Podľa nich na zmluvy uzavreté pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie, ktorý predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona. "Ako to v praxi realizovať. Kto, kedy, kde vyhľadá predávajúceho, ktorý organizoval predajné akcie pred účinnosťou tohto zákona?," pýta sa.

Nová taktika

Šmejdi sú naozaj vynaliezaví.  Menia taktiku a presúvajú svoje aktivity priamo do rodín na takzvané domáce párty. V tomto prípade už však inšpekcia nemá právo zasiahnuť. Spotrebiteľ stráca zákonnú ochranu, vrátane možnosti odstúpiť od nevýhodnej  zmluvy. Ďalším spôsobom, ako obchádzajú zákon, je predaj na stretnutí uzavretej spoločnosti. Predajné akcie šmejdi začali označovať len za prezentačné, hoci na ich konci sa uskutočnil predaj.

"Najskôr mi zavolali na telefón. Presvedčili ma na stretnutie u nás doma. Sľúbili, že aj keď si nič nekúpime, dostaneme s manželom darček. Normálne sa nanominovali k nám na návštevu," hovorí o zmenených spôsoboch predajcov čitateľka TREND.sk.

Stretnutie trvalo trištvrte hodiny. Predajca manželom predstavil ­"zázračný" prístroj, ktorý pomáha pri chorobách srdca. Spracovával ich naozaj profesionálne. Pustil im prezentáciu na počítači. Za prístroj si potom pýtal takmer 900 eur. Sľuboval zľavu, ak si penzisti kúpia prístroj na splátky. Tí sa napokon na kúpu nedali nahovoriť. Predajca im však napokon darček dal. Od dôchodcov však zároveň získal kontakty na známych a priateľov. Pofidérne akcie tak môžu pokračovať. Šmejdi sa takýmto spôsobom vyhli povinnosti oznámiť predajnú akciu obchodnej inšpekcii.

Diery v zákone

"Medzerou v zákone, ktorú sme z  praxe odpozorovali, je kontrola subjektov, ktoré usporadúvajú predajné akcie. Máme prípady, keď zahraničná spoločnosť zorganizuje predajnú akciu na Slovensku, pre slovenských občanov v slovenskom jazyku, a zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú na tejto akcii, sa riadia slovenským právom. Keď sa vyskytne problém a predávajúci ho nie je ochotný so spotrebiteľom riešiť (reklamácia, odstúpenie od zmluvy), spotrebiteľ sa obráti na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Táto však zahraničného predajcu nemôže kontrolovať," hovorí V. Virághová z Európskeho spotrebiteľského centra.

Spomenula aj ďalší prípad, kedy slovenská spoločnosť predáva tovar prostredníctvom maďarského e-shopu maďarským spotrebiteľom a ich vzájomné vzťahy sa riadia maďarským právom.

"Opäť, keď vznikol problém, Slovenská obchodná inšpekcia mohla skontrolovať predávajúceho len v tej miere, ako jej to zákon dovoľoval. Nemohla skontrolovať nič, čo sa riadilo maďarským právom a maďarský kontrolný orgán predávajúceho neskontroloval, pretože išlo o slovenského predávajúceho."

Ako sa obchádza dnes zákon

Prezentácie v domácnosti

Predajcovia sa presúvajú do domácností na home party. Spotrebiteľa najskôr kontaktujú cez telefón a potom si dohodnú akciu priamo v byte. Na jej konci sa prezentačná akcia zmení na predajnú. Kupujúcemu ponúknu nevýhodnú kúpu tovaru na splátky, sľubujú darček.

Rada: Na takéto akcie sa ochrana spotrebiteľa zo zákona nevzťahuje. Inšpektori nemôžu predajcu pokutovať, keďže ide o prezentáciu vyžiadanú od spotrebiteľa. Spochybniť uzatvorenú zmluvu a odstúpiť od zmluvy je veľmi ťažké.

Predaj v priestoroch s uzavretou spoločnosťou

Predajca pustí na akciu len ľudí zo svojho zoznamu. Inšpektori sa na takéto stretnutie uzavretej spoločnosti nemôžu dostať.

Rada: Takýmto akciám by sa mal spotrebiteľ vyhýbať. Zákon takéto spôsoby môže postihovať len ťažko

Zriadenie novej prevádzkarne

Predajca si zriadi len na niekoľko dní novú prevádzkáreň. Zvyčajne je to v kultúrnom obecnom dome.

Rada: Predajca budí dojem legálnej činnosti aj tým, že na dverách kultúrneho domu zverejní údaje o sebe, o otváracích hodinách.  V takomto prípade by si mal spotrebiteľ overiť na obecnom úrade, o akú akciu a predajcu ide. Na webe SOI môže zistiť, či ide o ohlásenú akciu.

Seriál pripravujeme v spolupráci s Európskym spotrebiteľským centrom, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad