Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za Sme rodina Petra Hajšelová podala do parlamentu novelu Trestného poriadku, ktorou sa upravuje maximálna dĺžka trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. Navrhuje tiež skrátenie lehôt väzby a úpravu dôvodov väzby. Problematiku kolúznej väzby rieši v návrhu novely aj ministerstvo spravodlivosti. Návrh podali na medzirezortné pripomienkovanie v uplynulom týždni.

P. Hajšelová vo svojom návrhu ponecháva možnosť za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe viac ako navrhovaných päť mesiacov. Väzba by sa dala predĺžiť vtedy, ak sa preukázalo, že obvinený pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) prichádza na 2. rokovanie vlády SR 14. apríla 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Kolíková má pripravený návrh k zmene dĺžky kolúznej väzby

V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu väzby zo sedem mesiacov na šesť mesiacov. „Návrh zákona má za cieľ väzobne stíhaným osobám, t. j. osobám, na ktoré sa hľadí pri zachovaní prezumpcie neviny ako na nevinné osoby, časovo sprísniť zásah do ich práv," ozrejmila.

Skrátiť chce tiež lehoty väzby v prípravnom konaní. V prípade prečinu by sa lehota skrátila zo sedem na šesť mesiacov, v prípade zločinu z 19 na 12 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, lehota 25 mesiacov by sa znížila na 19 mesiacov.

Rakúske a české zákony

Poslankyňa chce zároveň skrátiť celkové lehoty väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom. „Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, skracuje sa lehota 36 mesiacov na lehotu 24 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, skracuje sa lehota 48 mesiacov na lehotu 36 mesiacov," píše sa v dôvodovej správe návrhu.

Návrhom legislatívy chce tiež upraviť dôvody väzby, argumentuje potrebou eliminovať nadužívanie väzby. Súd by mal podľa návrhu povinnosť najprv zvážiť využitie inštitútov nahrádzajúcich väzbu, pričom samotná väzba by prichádzala do úvahy iba v prípadoch, keď nie je možné ju nahradiť. Pri súčasnom posudzovaní podmienok väzby stačí podľa poslankyne preukázať, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, má znaky trestného činu. Jej návrh prináša spresnenie o preukázaní, že skutok naplnil všetky znaky trestného činu.

Na snímke sú príchody ministrov na 1. zasadanie vlády pod vedením premiéra Eduarda Hegera.
Neprehliadnite

Kolíková zriadila k väzbám pracovnú skupinu. Prioritne dostanú priestor odborníci

Poslankyňa sa pri návrhu odvoláva na právne úpravy v Českej republike i Rakúsku, ako aj na štatistiky Slovenskej advokátskej komory, ktoré hovoria, že trvanie väzby, ani kolúznej, sa „nemôže v demokratickej krajine podriaďovať nedostatočnosti vyšetrovacích kapacít štátu. Podľa štatistík MS SR počty väzobne stíhaných osôb u nás narastajú".

V prípade schválenia by novela mohla byť účinná od 1. augusta.