Podľa zistení TRENDU pritom práce na zavádzaní systému napredujú, no ďalší krok, prijatie legislatívy, stojí na ministerstve zdravotníctva a vláde. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pripravil potrebnú legislatívu, ministerstvo zdravotníctva by zas malo určiť konkrétny termín, od kedy bude systém pre nemocnice a zdravotné poisťovne záväzný.

Na otázky TRENDU ohľadom časového rámca však ministerstvo reagovalo veľmi nekonkrétne. „Prvá relevantná analýza dopadov nového platobného mechanizmu na nemocnice bude k dispozícii v priebehu roku 2015. Po jej vyhodnotení bude možné stanoviť reálny harmonogram zavedenia DRG ako platobného mechanizmu,” informovala hovorkyňa MZ SR Martina Šoltésová.

Pôvodne mal byť DRG systém zavedený už na tento rok. Po výmene vlády v roku 2012 sa termín posunul na rok 2016, práce však pokračovali ďalej. Od konca minulého roka začali nemocnice vykazovať medicínske dáta podľa DRG a v nasledujúcom roku má časť nemocníc poskytovať aj ekonomické dáta.

ÚDZS navrhuje, aby DRG fungovalo od roku 2016, no s neutrálnym financovaním. Teda nemocnice by už videli, aká by bola úhrada od poisťovne podľa DRG, no platené by boli stále po starom. Nemocnice by tak dostali časový priestor sa novému financovaniu prispôsobiť.

Z informácií z dobre informovaných zdrojov a aj z vyhýbavej odpovede MZ SR vyplýva, že aj táto zmiernená alternatíva nepravdepodobná.

O tom, pre koho by bol nový platobný mechanizmus nevýhodný, sa dočítate v novom vydaní týždenníka TREND 47/2014.

Sľuby sa sľubujú, DRG sa odsúva. Reforma nemocníc sa potichu udusila
Zdroj: mooko1979

TREND 47/2014