Priemyselná produkcia (PP) v apríli medziročne vzrástla o 69 percent. Extrémne vysoký rast priemyselnej produkcie je spôsobený nízkou porovnávacou základňou. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2021 oproti marcu 2021 znížila o 1 percento. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Na celkovom raste produkcie v apríli tohto roka sa najvýznamnejšie podieľal rast výroby dopravných prostriedkov (o 320,6 percent), čo však stále nedorovnalo výkon priemyslu na úroveň rovnakého obdobia pred pandémiou.

Sme krajina automobiliek. Od zahraničného dopytu závisí, či sa udržíme nad vodou alebo nie.
Neprehliadnite

Aprílový export aj import prekonali predkrízovú úroveň

Súčasne aprílový výsledok priemyslu ovplyvnil rast výroby z gumy a plastu (o 62,9 percent), ďalej rast dodávky elektriny, plynu (o 35,3 percent), výroby strojov a zariadení (o 56,4 percent), ako aj rast výroby elektrických zariadení (o 89,3 percent).

V súhrne od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 17,2 percent, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 33 percent), v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (o 16,6 percent), ako aj vo výrobe strojov a zariadení (o 22,9 percent), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 16 percent) a vo výrobe elektrických zariadení (o 19,7 percent).

Produkcia medziročne klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 10,8 percent) a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov (o 6,7 percent).