Alternatívny dodávateľ plynu, martinská spoločnosť A.En. Slovensko, stratil spôsobilosť na dodávanie plynu a jeho 751 odberných miest prevzal od stredy ako dodávateľ poslednej inštancie Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Informoval o tom hovorca SPP - distribúcia Milan Vanga.

Lehota troch mesiacov

SPP bude dodávateľom plynu pre zákazníkov A.En. najviac tri mesiace. ,,Lehota troch mesiacov poskytuje dotknutým odberateľom dostatok času na uzatvorenie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom podľa ich slobodného výberu. V prípade, že odberateľ v stanovenej lehote neuzatvorí zmluvu o dodávke so žiadnym dodávateľom, dodávka plynu do jeho odberného miesta bude ukončená," spresnil Vanga.

SPP - distribúcia upozornila, že dotknutí odberatelia plynu sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ako dodávateľovi poslednej inštancie.

Vysoké nákupné ceny

A.En. je ďalšou spoločnosťou, ktorá nezvládla tlak aktuálne vysokých nákupných cien plynu a musela trh opustiť. Koncom januára ukončili dodávky plynu spoločnosti Greenlogy a Twinlogy a ešte vlani sa stiahol z trhu aj najväčší alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Slovakia Energy.

Ďalšie dôležité správy

...
Neprehliadnite

Privrite ruské kohútiky, znížte plyn? Nový krízový plán vlády narazil, tvoril ho Pellegrini