Nedostatok zdravotníckych pracovníkov je celosvetovým problémom a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) dlhodobo poukazuje na to, že aj na Slovensku chýbajú tisícky sestier. Podľa údajov MZ SR momentálne zhruba 3 500.

„Mrzí nás, že niektorí zamestnávatelia nás obvinili zo šírenia poplašnej správy,“ uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Ministerstvo ani viacerí zamestnávatelia si podľa nej stále neuvedomujú závažnosť situácie a bagatelizujú signály, ktoré prichádzajú od sestier, lekárov a ostatných zdravotníkov o dôsledkoch nedostatku sestier. Napríklad zatváranie oddelení, ohrozenie kvality starostlivosti a preťaženosť personálu.

Prijať lekárov z Ukrajiny

Objavujú sa návrhy, aby Slovensko prijímalo viac lekárov z iných krajín, najmä z Ukrajiny. SKSaPA však upozorňuje na to, že návrhy na prijatie uchádzačov z krajín mimo Európskej únie, ktorí by prišli pracovať do slovenských nemocníc, môžu mať v konečnom dôsledku negatívny dosah na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Sestra, pôrodná asistentka, lekár a zubný lekár sú regulované povolania a ich príprava musí byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 36/2005 a 55/2013. Iba za podmienok odbornej spôsobilosti uvedených v tejto smernici môže zdravotnícky profesionál pracovať na európskom trhu práce,“ konštatuje I. Lazorová.

Podľa SKSaPA snaha o získanie sestier z tretích krajín patrí medzi kroky, ktoré z dlhodobého hľadiska a ani z hľadiska kvality služieb nepomôžu systému ani pacientom. Takýmito krokmi sú podľa komory aj premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry, personálne poddimenzovanie oddelení či preťažovanie personálu.

Potreba viac študentov

SKSaPA súhlasí s návrhmi na zvýšenie počtu študentov odborov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Návrh spôsobu, akým by k tomu malo dôjsť, komora podľa I. Lazorovej predložila už exministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a tiež ministerke Andrei Kalavskej, ale doteraz nedostala spätnú väzbu.

„Naopak, ministerstvo školstva zverejnilo zníženie dotácií na študentov ošetrovateľstva, čo určite neprispeje k možnostiam fakúlt prijať viac študentov, aj keď záujem o štúdium evidujeme permanentne vyšší, než sú súčasné možnosti fakúlt,“ hovorí I. Lazorová.

Podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) je ale potrebné prijímať lekárov z iných krajín preto, lebo noví študenti prídu do praxe až o šesť rokov a špecialisti sa z nich stanú o 11 rokov.

„V tejto situácii sú absolútne nepochopiteľné vyhlásenia niektorých predstaviteľov rezortov a lekárskych fakúlt o tom, že pre slovenské zdravotníctvo a školstvo je vlastne úsporou a žiadaným stavom, keď študuje 4 000 slovenských študentov mimo Slovenska v Českej republike. Pripomíname, že väčšina z nich si počas štúdia vytvorí v Česku zázemie a už sa na Slovensko nevráti,“ uvádza ANS v stanovisku.

Zatváranie oddelení

Pre výrazný nedostatok lekárov a sestier vo viacerých nemocniciach hrozí zatváranie lôžkových oddelení. „Momentálne to mnohé nemocnice kamuflujú tým, že akože maľujú. Reálny dôvod je však ten, že nemajú personál a nemôžu prevádzkovať jednotlivé oddelenia,“ myslí si prezident ANS Marián Petko.

Deje sa to podľa neho tiež vo veľkých štátnych nemocniciach, v ktorých chýba veľa sestier. Aj v Bratislave zatvárajú celé kliniky.

Príčiny nedostatku zdravotníckeho personálu riaditeľ kancelárie SKSaPA Milan Laurinc vidí v preťažovaní zdravotníkov nadmerným počtom pacientov, nadčasmi, nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami, nízkymi mzdami a malými alebo žiadnymi benefitmi. „Ani imidž povolania sestra a pôrodná asistentka neprispieva k tomu, aby mladí ľudia chceli pracovať v zdravotníctve,“ skonštatoval.

Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár dodáva, že problémom je aj zastarané pracovné prostredie a financovanie zdravotníckych výkonov, ktoré často nedosahuje hodnotu reálnych nákladov.

„Náborový príspevok na zabezpečenie kvalifikovaného odborného personálu pre slovenské zdravotníctvo ako riešenie skutočne nestačí,“ hovorí Kollár. Pripomína, že nejde len o lekárov a sestry, ale podľa zdravotníckych štandardov na zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti treba aj zdravotníckych asistentov a sanitárov.