Slovensko by malo v nasledujúcich mesiacoch zosúladiť legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi (smernica CBD).

Novela z ministerstva a centrálnej banky

Zmeny sa dotknú napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovanie krytých dlhopisov v celej EÚ.

Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú spoločne predložilo Ministerstvo financií (MF) SR a Národná banka Slovenska (NBS) na rokovanie vlády.

Na snímke nová šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová
Neprehliadnite

Európska centrálna banka neuvažuje o ukončení stimulov, zotavovanie ekonomiky musí byť trvalé

Zmeny v tejto legislatíve Slovensko naposledy prijalo v roku 2017 s platnosťou od začiatku roka 2018. Vzhľadom na to, že MF pri príprave tejto legislatívnej úpravy vychádzalo z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo, je táto národná úprava v mnohých prvkoch už v súčasnosti v súlade so smernicou EÚ.

„Zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať,“ upozornili MF a NBS v dôvodovej správe k predloženému materiálu.

Zaujímavá investičná príležitosť

Okrem rozšírenia okruhu krycích aktív, zjednotenia uvádzania informácií bankami a zosúladenia označovania krytých dlhopisov má novela priniesť aj zmenu ustanovenia o spoločnom financovaní a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk. Úpravy sa dotknú ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru alebo programu krytých dlhopisov.

ruský rubeľ peniaze dôchodok penzia vyplácanie ukrajinský pas
Neprehliadnite

Inflácia v Rusku sa zrýchľuje, centrála banka musela zvýšiť úrokovú sadzbu už po tretí raz

Kryté dlhopisy vydávané bankami by po úprave legislatívy mali byť finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu, zároveň kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu.

Zmeny majú podľa predkladateľov smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia, mali by mať vysokú kreditnú a likvidnú kvalitu na trhoch aj v čase stresu a budú efektívnym zdrojom dlhodobého financovania podporujúcim obchodný model a stabilitu banky.