Slovensko je prvá krajina v Európskej únii, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov. Stáva sa tak príkladom pre okolité krajiny.

Nielen na Slovensku je aktuálnou témou obnova budov s dôrazom na dosahovanie energetických úspor. Situácia v okolitých krajinách je však rôzna. „Niektoré štáty nové možnosti vyplývajúce z novej regulácie neplánujú využiť, iné ešte nevedia ako. Približne päť krajín na tomto pracuje a niektoré z nich by už mali byť v štádiu prípravy vzorovej zmluvy. Aj napriek tomu sme však ako krajina minimálne rok pred ostatnými,“ upresňuje situáciu Marcel Lauko, predseda Asociácie poskytovateľov energetických služieb, APES-SK.

Takmer 10 rokov intenzívnej práce

Tento úspech je výsledkom dlhoročnej intenzívnej medzinárodnej spolupráce a následného aktívneho prístupu slovenských ministerstiev s podporou APES-SK a ďalších slovenských organizácií. Zverejnenie štatistického usmernenia Eurostat k vykazovaniu GES projektov v národných účtoch v septembri 2017 bolo predzvesťou zásadných zmien. Nasledovalo vypracovanie a uverejnenie Príručky pre štatistické vykazovanie a na základe rozhodnutia vlády z júla 2018 sa začalo s prípravou legislatívnych zmien umožňujúcich verejným subjektom vstupovať do projektov GES. Legislatívne zmeny boli potom v NR SR prijaté koncom roka 2018 a v zákone uverejnené v januári 2019. 

„Som presvedčený, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Výsledkom spoločného úsilia je kompletná legislatíva, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových GES projektov a postupne na základe získaných skúseností optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov s maximálnym využitím potenciálu energetických úspor,“  dodáva Marcel Lauko.

Slovenské projekty vzorom pre Európu

Asociácia poskytovateľov energetických služieb sa snaží dlhodobo zvyšovať povedomie o možnostiach obnovy budov a zariadení s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť v súkromnom či verejnom sektore. Aj z tohto dôvodu vyhlásila už tretí ročník súťaže o najlepšie energeticky efektívne projekty na Slovensku - EFEKTIA. „Realizované a ocenené projekty predstavujú pozitívne a nasledovaniahodné príklady pre mnohých ďalších. Prihlásené projekty do tohto ročníka súťaže dokonca môžu byť vzorom pre ostatné krajiny, pre ktoré sme teraz vzorom,“ uzatvára  Marcel Lauko.

O ocenenie EFEKTIA 2019 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, so svojimi projektami zameranými na energetickú efektívnosť zrealizovanými v období od januára 2017 do septembra 2019, ktoré neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcich ročníkoch. Všetky informácie ako aj prihlasovací formulár sú dostupné na stránke www.efektia.sk. Generálnym partnerom súťaže sú Slovenské elektrárne a ďalšími partnermi sú e-Dome a ZSE.