"Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore," uviedlo ministerstvo.

Achmea sa pustila do arbitrážneho konania so Slovenskom pre hroziace vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, ktoré slovenský kabinet pripúšťa ako jednu z možností pri zavádzaní jednej zdravotnej poisťovne.

Spoločnosť to odôvodňovala tým, že vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné. Achmea navyše tvrdila, že tento spôsob je v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách.

Rovnako tak holandská spoločnosť mala podľa ministerstva namietať i to, že jej investície boli poškodené konaním sedemnástich štátnych nemocníc pri rokovaní o zmluvách. Zdravotnícke zariadenia vypovedali koncom júna minulého roka Unionu zmluvy, neskôr sa s najmenšou poisťovňou dohodli. Podľa poisťovne však vypovedanie zmlúv a následné konanie nemocníc nebolo v súlade s právom.

"Tribunál vo svojom rozhodnutí určil, že Achmea B. V. má zaplatiť Slovenskej republike právne náklady v celkovej výške 1,011 milióna eur ako aj všetky náklady tribunálu v celkovej výške cez 340-tisíc eur," uviedol rezort financií. 

Hoci v tomto spore Slovenská republika vyhrala, Achmea bola v inej súvisiacej kauze úspešná. Arbitrážný súd v decembri 2012 priznal holandskej firme 25 miliónov eur (22 miliónov eur ako náhrada škody a 3 milióny eur za súdne trovy) ako odškodnenie za zákon z roku 2007, ktorý zakázal zisk zdravotným poisťovniam. 

Slovensko následne namietalo, že súd nemal právomoc o veci rozhodovať. Najvyšší spolkový súd Nemecka však námietke štátu nevyhovel, informovali vlani denníky Sme a Hospodárske noviny. 

Slovensko sa chce vyhnúť plateniu návrhom na zrušenie rozsudku, o čom by mal rozhodovať Vyšší krajinský súd vo Frankfurte.