Avizovaná druhá fáza plánu znovuotvorenia slovenskej ekonomiky, nazvaná premiérom Igorom Matovičom „Niečo za niečo“ by mala v aktuálnom epidemiologickom rozpoložení vojsť do platnosti 6. mája. Jej súčasťou bude znovuotvorenie prevádzok estetických služieb, krátkodobého ubytovania, vonkajších turistických atrakcií a obnovenie bohoslužieb a prevádzky taxislužieb.

Napriek najnižšiemu počtu nakazených v celom regióne Slovensko otvára svoju ekonomiku pomalšie ako susedné krajiny s väčším počtom nakazených a mŕtvych.

Obchodné prevádzky a nákupné centrá

Jedným z najväčších rozdielov medzi Slovenskom a okolitými krajinami je otázka znovuotvorenia prevádzok obchodov, služieb a nákupných centier. Zatiaľ čo na Slovensku od 22. apríla bolo umožnené znovuotvorenie obchodov a služieb s plochou do 300 metrov štvorcových, Poliaci sa podujali na rovnaký krok 20. apríla. Rakúsko sa rozhodlo obchody a služby s plochou do 400 metrov štvorcových  už otvoriť 14. apríla.

Veľkým otáznikom z epidemiologického hľadiska je znovuotvorenie veľkých komerčných plôch a nákupných centier. Česko v pondelok umožnilo znovuotvorenie obchodných prevádzok s plochou do 2 500 metrov štvorcových. 11. mája Česko otvára všetky nákupné centrá, avšak gastronomické služby v nich budú stále uzavreté.

Poľská vláda sa v obave pred dlhodobým poklesom príjmov v maloobchode rozhodla pre otvorenie nákupných centier bez možnosti stravovania už od budúceho pondelka.

Znovuotvorenie vzdelávacích inštitúcii

Zatiaľ čo na Slovensku hlavnou otázkou spojenou s školstvom je zrušenie ústnych maturít a prijímacích skúšok na stredné školy, tak Rakúsko už od 4. mája a Česko od 11. mája  plánujú otvoriť svoje školy pre žiakov posledného ročníka stredných škôl s cieľom prípravy na záverečné skúšky.

 Rakúska spolková vláda si stanovila za prioritu postupné obnovenie fungovania školského systému. V priebehu mája a júna sa majú podľa jej avizovaných plánov vrátiť do školy všetci žiaci. Prevádzka škôl by mala prebiehať v špeciálnom režime, v ktorom dve skupiny žiakov budú navštevovať školy v rôznych dňoch týždňa pri dodržaní nevyhnutných odstupov a hygienických opatrení.

V otázke prístupu k jasliam a škôlkam sa okolité krajiny už rozhodli prijať patričné opatrenia. Poľsko sa rozhodlo pre plošné otvorenie predškolských zariadení 6. mája, aj keď v prípade epidemiologického ohrozenia umožňuje zriaďovateľom zatvoriť škôlku. Rakúska vláda taktiež plánuje umožniť maloletým návrat do predškolských zariadení v prípade, keď nemajú školopovinného súrodenca.

Vláda Igora Matoviča avizovala znovuotvorenie škôlok až na poslednú, štvrtú fázu, napriek ich významu pre veľkú časť zamestnaných rodičov.

Gastronomické prevádzky

Napriek rastúcej popularite donáškových služieb v čase koronakrízy takmer každá krajina v okolí vyhlásila svoj termín znovuotvorenia gastronomických prevádzok. Na Slovensku verejné stravovanie na vonkajších terasách má byť prístupne najskôr 20. mája, no napríklad Rakúsko avizuje plné otvorenie reštaurácii a barov 15. mája. Podmienkou otvorenia je však povinnosť nosenia rúšok personálom a obmedzenie počtu zákazníkov pri jednom stole na štyroch.

Česká Republika avizovala znovuotvorenie vonkajších gastronomických prevádzok na 11. mája a Poľsko znovuotvorenie gastronomických prevádzok zaradilo do tretej fázy znovuotvorenia ekonomiky v polovici mája. Maďarsko taktiež avizovalo postupné uvoľňovanie striktných opatrení v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Kultúrne a športové podujatia

Pandémia výrazne zasiahla najmä športové a kultúrne podujatia. Česká republika sa rozhodla pre otvorenie múzeí, galérií a výstavísk už 11. mája a pre ďalšie uvoľnenia v oblasti kultúry, vnútorných športovísk a  športových podujatí 25. mája.

Poľsko avizovalo otvorenie múzeí a galérii na budúci pondelok, podobný krok chce Rakúsko podstúpiť v polovici mája. Taktiež aj Rakúsko a Poľsko plánujú v priebehu mája postupne sprístupňovať vonkajšie športoviská na skupinové športy s prísnymi hygienickými opatreniami.

Zaujímavé je obnovenie prístupu k bohoslužbám. Poľsko v období najviac reštriktívnych opatrení obmedzilo počet prítomných veriacich počas bohoslužby na 5 a od 20. apríla umožnilo zvýšenie počtu veriacich na jedného človeka na 15 metrov štvorcových.

Naopak, na Slovensku úplné uzavretie kostolov patrilo medzi prvé epidemiologické opatrenia, ktorého zrušenie je plánované až na budúcu stredu.

Ekonomický dopad

Na vzostupe sú obavy obyvateľstva spojené s budúcou hospodárskou krízou, ktoré prevýšili obavy zo zdravotníckej situácie. Hlavnou príčinou uvoľnenia reštriktívnych opatrení  je snaha o minimalizáciu škôd spôsobených pandémiou koronavírusu.

Národná Banka Slovenska považuje za najreálnejší scenár medziročný pokles slovenského HDP až o 9 percent, podobne údaje hlási aj Rakúsko. Pozitívne čísla neprichádzajú ani z Poľska, kde Federácia poľských podnikateľov predpokladá, že domáca ekonomika prišla pre reštriktívne opatrenia doteraz už o viac ako 21 miliárd eur a samotná ekonomika môže klesnúť o viac ako 5 percent.