Slovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu v spore týkajúcom sa zdravotných poisťovní. Súd štvrtkovým rozsudkom potvrdil rozhodnutie Európskej komisie (EK) z roku 2014, podľa ktorého rôzne opatrenia v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušili pravidlá štátnej pomoci a zamietol žalobu zdravotnej poisťovne Dôvera. TASR o štvrtkovom rozsudku informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

„Veľmi nás teší, že sa nám po mnohých rokoch zložitých súdnych sporov podarilo obhájiť, že Slovenská republika pri rôznych opatreniach v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušila pravidlá štátnej pomoci. Išlo o veľmi dôležitý spor pre slovenský systém zdravotného poistenia," povedala Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pred súdmi EÚ.

Súdny dvor rozhodoval o odvolaní Komisie a Slovenska proti rozsudku Všeobecného súdu z februára 2018, ktorým vyhovel žalobe Dôvery proti Európskej komisii. EK v roku 2014 rozhodla, že opatrenia v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne neboli nepovolenou štátnou pomocou.

V cenách za energie podľa ÚRSO stále zaostávame za priemerom Európskej únie
Neprehliadnite

Súdny dvor EÚ: Presun právomocí odvolávať šéfa ÚRSO neporušuje právo EÚ

Dôvera následne v roku 2015 podala na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť jej rozhodnutia. V konaní ju podporila aj Union zdravotná poisťovňa. Súdny dvor svojím aktuálnym rozhodnutím podľa ministerstva potvrdil argumenty Európskej komisie a Slovenska, že činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne a bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne nemožno považovať za „hospodársku činnosť“.

„Definitívne sa tým potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany Slovenskej republiky. Súdny dvor tak definitívne ukončil niekoľko rokov trvajúci a príslušnými súdnymi inštanciami Európskej únie prejednávaný právny spor medzi dvoma slovenskými súkromnými zdravotnými poisťovňami na jednej strane a Slovenskou republikou a Európskou komisiou na strane druhej,“ zhrnul P. Bubla.

Podľa štvrtkového rozsudku existencia určitej hospodárskej súťaže v rámci slovenského systému povinného zdravotného poistenia, ako je možnosť zdravotných poisťovní ponúknuť poistencom bezplatne doplnkové plnenia a sloboda poistencov vybrať si zdravotnú poisťovňu a zmeniť ju raz ročne, nemôže spochybniť sociálnu a solidárnu povahu činnosti poskytovateľov poistenia v rámci systému uplatňujúceho zásadu solidarity pod dohľadom štátu.