Operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav potvrdili pondelkový termín rozšírenia jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou (Single Intraday Coupling– SIDC) pre prvý deň dodávky v utorok (29. 11.). V súčasnosti je do prevádzky SIDC zapojených 22 krajín EÚ a Nórsko. Prepojením vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci štvrtej vlny sa rozšíri priebežné vnútrodenné cezhraničné obchodovanie s elektrinou o Slovensko a Grécko, informovala v pondelok Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).

„Tento krok je dôležitý z hľadiska zvyšovania likvidity a prepojenosti jednotného európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Centrálne riešenie umožňuje párovať objednávky zadané účastníkmi trhu v jednej krajine s objednávkami zadanými účastníkmi trhu v ktorejkoľvek inej prepojenej krajine, ak existuje dostupná cezhraničná kapacita pre prenos elektriny medzi dotknutými ponukovými oblasťami," vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

S rastúcim podielom nestálych zdrojov v európskom výrobnom mixe je prepojenie vnútrodenných trhov cezhraničným obchodovaním podľa SEPS dôležitým nástrojom pre účastníkov trhu a aj pre konečnom dôsledku aj prevádzkovateľov prenosových sústav na efektívne udržiavanie výkonovej rovnováhy v rámci prepojeného energetického systému.

SEPS zaviedol v spolupráci s operátorom krátkodobého trhu s elektrinou OKTE riešenie, ktoré umožní účastníkom trhu realizáciu cezhraničného vnútrodenného obchodovania v 15-minútových obchodných intervaloch.

Ďalšie dôležité správy

Matovič chce ľuďom posielať späť peniaze minuté v reštaurácii či u kaderníka. Ako to má fungovať?
Neprehliadnite

Milión Slovákov je už v energetickej chudobe. V hre sú nízke tarify, kreditný systém i splátky