Slovensko je preto bližšie k tomu, aby sa podrobilo arbitrážnemu rozsudku a odškodnilo holandskú spoločnosť Achmea za to, že si zo zdravotnej poisťovne Union nemohla ťahať dividendy. Vyplácanie zisku zakázala v roku 2007 prvá vláda R. Fica. Ústavný súd SR v roku 2011 vyriekol, že to bolo v rozpore s Ústavou SR.

Proti rozhodnutiu Vyššieho krajinského súdu vo Frankfurte sa môže Slovensko odvolať a Ministerstvo financií SR avizuje, že tak aj urobí. „Slovenská republika je pripravená využiť všetky dostupné právne prostriedky proti arbitrážnemu rozhodnutiu, vrátane nasledujúceho kroku, ktorým je podanie odvolania [na nemecký Najvyšší spolkový súd],“ píše sa v stanovisku pre TREND.sk.

Slovensko má podľa arbitrážneho rozsudku zaplatiť odškodné 22,1 milióna eur, úročenie túto sumu medzičasom navŕšilo o ďalších 7,3 milióna eur. Achmea má okrem toho nárok na ďalších 2,9 milióna eur za právnikov. Vláda R. Fica celý balík síce odmieta zaplatiť, ale už od mája 2013 blokuje exekútor v prospech spoločnosti Achmea zhruba 30 miliónov eur na účtoch, ktoré máme v Luxembursku.

Ministerstvo financií potvrdilo, že exekúcia v Luxembursku nebola uzatvorená. „Peniaze sú stále blokované,“ potvrdil pre TREND.sk aj hovorca poisťovacej skupiny Achmea Bert Rensen. Nič na tom nemení ani aktuálne rozhodnutie súdu vo Frankfurte. Výsledok exekúcie bude závisieť až od verdiktu nemeckého Najvyššieho spolkového súdu, či výsledok arbitráže so spoločnosťou Achmea zruší alebo potvrdí.

Má Únia monopol na riešenie sporov?

Slovensko sa proti výsledku arbitráže bráni tvrdením, že rozhodcovská doložka v medzištátnej dohode o ochrane investícií s Holandskom, podľa ktorej arbitráž prebehla, už neplatí. Vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) podľa Ministerstva financií SR prešla právomoc riešiť spory s investormi na Európsku komisiu a Súdny dvor EÚ. 

Partner frankfurtskej pobočky advokátskej kancelárie TaylorWessing Peter Bert na svojom blogu píše, že tamojších sudcov argumenty Slovenska nepresvedčili. „Súd zistil, že [príslušná časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie] sa vzťahuje len na spory medzi jednotlivými členskými štátmi a nie na spory medzi členským štátom a súkromným subjektom,“ píše advokát. Nemeckí sudcovia vlastne povedali, že zahraničný investor ako Achmea môže svoje spory riešiť prostredníctvom arbitráže podľa medzištátnej dohody o ochrane investícií a nie je odkázaný len na Európsku komisiu.

Vyšší krajinský súd vo Frankfurte nesúhlasil ani s tvrdením, že postupom podľa medzištátnej dohody by bol z hry vyšachovaný Súdny dvor EÚ, čo Slovensko tiež namietalo. Investor alebo žalovaný štát totiž môžu napadnúť platnosť arbitrážneho rozsudku na „bežnom“ vnútroštátnom súde a ten môže prípad posunúť pred Súdny dvor EÚ, pokiaľ by na to videl dôvod.

Je pravdepodobné, že Ministerstvo financií SR bude tieto argumenty opakovať aj pred Najvyšším spolkovým súdom. Ten môže odvolanie rovno zamietnuť alebo prípad posunúť pred Súdny dvor EÚ. „Proti Slovensku hovoria rozhodnutia nemeckých súdov, ktoré potvrdili, že rozhodcovský súd mal v tomto prípade právomoc rozhodovať o žalobe spoločnosti Achmea,“ povedal pre TREND.sk partner bratislavskej pobočky TaylorWessing Andrej Leontiev s dôvetkom, že šance Slovenska je ťažko odhadnúť.

Ako zmieňuje A. Leontiev, nemecké súdy proti Slovensku nerozhodli prvýkrát. Už pred vydaním arbitrážneho rozsudku Slovensko namietalo, že arbitri podľa medzištátnej dohody o ochrane investícií nemajú právomoc rozhodovať spor s firmou Achmea. Tribunál argument zamietol a jeho rozhodnutie neskôr potvrdili aj nemecké súdy.

Slovensko prehralo ďalší súd o odškodné za zákaz zisku poisťovní

Premiér Robert Fico (Smer-SD) Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Môže byť aj Pyrrhovo víťazstvo

Ministerstvo financií SR sa nádeja, že nemecký Najvyšší spolkový súd posunie prípad na Súdny dvor EÚ. „Je [to] dosť možné,“ myslia si na ministerstve. Keby nakoniec eurosúd povedal, že spor o zisk zdravotných poisťovní nemali riešiť arbitri, ale Európska komisia, pre Slovensko by to nemusela byť výhra. Odškodné by totiž mohla nielen znížiť či úplne zamietnuť, ale naopak určiť jeho výšku aj nepriaznivejšie pre Slovensko.

Slovensko pred frankfurtským súdom namietalo aj spôsob, akým tribunál vypočítal odškodnenie pre akcionára poisťovne Union. „Rozhodcovský súd určil výšku škody použitím metódy, ktorá by v zásade bola prijateľná aj podľa nemeckých procesných pravidiel (na všeobecnom súde, pozn. red.),“ cituje advokát P. Bert rozhodnutie súdu.

Achmea podľa denníka Sme pôvodne žiadala odškodné až 64,7 milióna eur, hoci prvýkrát vykázala zisk až v roku 2011 a to bolo vtedy 9 miliónov eur. Achmea predložila arbitrom viacero metodík výpočtu odškodnenia. Tribunál si nakoniec vybral cestu náhrady úrokových nákladov, ktoré mala Achmea v súvislosti s financovaním poisťovne Union počas štvorročného zákazu.

Arbitráž s akcionárom poisťovne Union

Slovensko prehralo ďalší súd o odškodné za zákaz zisku poisťovní

Achmea, budova skupiny v holandskom meste Zeist Zdroj: Archív TREND/Achmea

  • V roku 2007 prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD) presadila zákon, ktorý zdravotným poisťovniam zakazoval vyplácať dividendy svojim akcionárom; zisk museli investovať naspäť do zdravotníctva.
  • Zákon platil až do roku 2011, keď Ústavný súd SR povedal, že takéto obmedzenie podnikania je v rozpore s Ústavou SR a zákaz vyplácania zisku zrušil; zákaz vyplácať zisk teda platil zhruba štyri roky.
  • Medzičasom sa akcionári zdravotných poisťovní Apollo, Dôvera a Union obrátili na arbitrážne i vnútroštátne súdy. Napríklad Dôvera v arbitráži neuspela pre neprehľadnú vlastnícku štruktúru.
  • Akcionárovi poisťovne Union, ktorým je holandská spoločnosť Achmea (v minulosti Eureko), prisúdili arbitri odškodné 22,1 milióna eur. Pôvodne mala Achmea žiadať 64,7 milióna eur.
  • O odškodnení rozhodoval ad-hoc arbitrážny tribunál podľa rozhodcovskej doložky v medzištátnej dohode o ochrane investícií, ktorú v roku 1991 uzavrelo Holandsko s Československou federatívnou republikou (ČSFR). Arbitráž prebiehala v Nemecku, administratívne ju zabezpečoval Stály arbitrážny súd v Haagu.
  • Tribunál mal troch členov, Achmea nominovala profesora a uznávaného arbitra Alberta Jan van Den Berga, Slovensko si zvolilo britského právnika V. V. Veedera a títo dvaja si za tretieho člena tribunálu zvolili oxfordského profesora Vaughana Lowa.
  • Keď sa vytvoril ad-hoc tribunál, Slovensko prvýkrát namietalo, že nemá právomoc rozhodovať, keďže rozhodcovská doložka v medzištátnej dohode o ochrane investícií medzi Holandskom a ČSFR už neplatí, a o spore by mala rozhodnúť Európska komisia. Tribunál námietku zamietol a rozhodol, že má právomoc spor posúdiť. Na tomto rozhodnutí sa podieľal aj významný slovenský právnik a súčasný predseda Medzinárodného súdneho dvora Peter Tomka.
  • Slovensko vtedy právomoc tribunálu namietalo aj na Vyššom krajinskom súde vo Frankfurte, ktorý 10. mája 2012 námietku vlády R. Fica zamietol a odobril pokračovanie arbitráže. Slovensko sa voči verdiktu odvolalo na nemecký Najvyšší spolkový súd, no ten o prípade nestihol rozhodnúť.
  • Arbitrážny rozsudok vyniesol tribunál 7. decembra 2012. Je vykonateľný, ale vláda R. Fica odmieta odškodné zaplatiť a rozhodnutie arbitrov spochybňuje. Achmea medzičasom začala exekúciu, exekútor zablokoval v máji 2013 asi 30 miliónov eur na účtoch, ktoré má Slovensko v Luxembursku. Exekúcia ešte nebola skončená, exekútor počká na rozhodnutie nemeckého Najvyššieho spolkového súdu, či arbitrážny rozsudok zruší.