Model pracuje s predpokladom, že priemerný počet ľudí, ktorí sa v súčasnosti nakazia jednou infikovanou osobou, je na úrovni 1,65. Po zavedení sociálneho odlúčenia a zníženia mobility obyvateľstva o 70 percent model stále ukazuje pomerne negatívnu trajektóriu nákazy.

Tá by mala vrcholiť o vyše sto dní a spôsobiť silný tlak na naše zdravotnícke kapacity. Preto premiér rozmýšľa o výnimočných opatreniach.

Dobré správy z Holandska

Takéto extrémne riešenia už ale nemusia byť nutné. Prvotné fakty ukazujú, že situácia je omnoho priaznivejšia, ako sa pôvodne zdalo. Počas stredy totiž prišli optimistické vyhliadky z Holandska aj zo Spojeného kráľovstva, ktoré sú založené na prvých dátach prenosu infekcie pri sociálnom odlúčení.

„Opatrenia fungujú,“ povedal, šéf Holandského zdravotného inštitútu Jaap Van Dissel. Podľa jeho slov kleslo reprodukčné číslo pod hodnotu jedna. Opatrenia zavedené v polovici marca spôsobili, že každý nakazený v priemere infikuje menej ako jedného ďalšieho človeka.

Pokiaľ je reprodukčné číslo (R0) menšie ako jedna, nákaza sa časom stratí sama.

„Pri súčasnom tempe infekcia pomaly zmizne. To ale neznamená, že v našich opatreniach môžeme poľaviť,“ tvrdí J. Dissel pre agentúru Reuters.

Dobré správy z Británie

Presnejšie vyhliadky priniesla prvotná štúdia z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny (LSHTM). Podľa jej hodnotenia sa opatreniami vlády mobilita obyvateľstva znížila o 70 percent, podobne ako na Slovensku. Britská vláda zatvorila školy a obchody a požiadala každého, aby ostal doma.

Tím LSHTM podľa vzorky pohybov a zaznamenaných kontaktov 1 300 sledovaných subjektov vypočítal výrazný pokles reprodukčného čísla. R0 sa v Spojenom kráľovstve podľa štúdie pohybuje na úrovni 0,37 až 0,89, s najpravdepodobnejšou hodnotou na úrovni 0,62.

Číslo hlboko pod jednotkou hovorí o tom, že opatrenia, ktoré výrazne zvýšili sociálne odlúčenie, zaberajú. Napriek tomu, že počet potvrdených nákaz bude ešte nejaký čas s rozširovaním testovania rásť, celkový počet nakazených by sa už mal znižovať.

Aj keď štúdia ešte nebola revidovaná, nezávislí experti pre Reuters potvrdili, že R0 pod hodnotou jedna je hodnoverný výsledok.   

Nový scenár pre Matoviča

Ak majú britskí a holandskí experti pravdu, potom môžeme mať vrchol epidémie na Slovensku už za sebou. A ani o tom nevieme.

Čím viac sa bude testovať, tým viac ľudí sa ešte stále môže ukázať ako pozitívnych. Pokiaľ je však R0 pri súčasnom prísnom odlúčení skutočne pod hodnotou jedna, celkový počet nakazených sa znižuje. Nezávisle od toho, či to dokáže slovenské testovanie zachytiť.  

K dvom scenárom I. Matoviča by preto mal pribudnúť aj tretí, možno najrealistickejší. Miesto „blackoutu“ začať rozmýšľať o postupnom zavádzaní opatrení na normalizáciu ekonomického života.

Práve obnovenie fungovania hospodárstva pri udržaní vírusu na nízkych úrovniach bude kľúčová rola vlády. Od toho, ako dobre alebo zle to spraví, závisí zdravie, spokojnosť ale aj bežný život väčšiny Slovákov.