M. Harbuľák priblížil, že napríklad v susednom Rakúsku je podiel cestovného ruchu na HDP v porovnaní so Slovenskom vyšší.

Napriek tomu môže podľa prezidenta ZCR tento podiel v budúcnosti výrazne vzrásť. „Podpora prezentácie cestovného ruchu je dobrou investíciou, ktorá sa štátu zhodnotí veľmi rýchlo. Na to by mali myslieť všetky terajšie aj budúce vlády,“ poznamenal.

Maďarsko chce podľa jeho slov v najbližších desiatich rokoch investovať do propagácie krajiny ako dovolenkovej destinácie 800 miliónov eur, čo je v priemere 80 miliónov eur ročne.

„V porovnaní so 7 miliónmi eur, ktoré idú do propagácie prostredníctvom ministerstva dopravy a výstavby, je to stále len zlomok podpory Maďarska,“ vyčíslil prezident ZCR.

Podotkol, že prírodné, kultúrne a historické predpoklady krajiny neodídu s investorom do iného štátu, kde mu vytvoria lepšie daňové či iné stimuly.

Cestovný ruch zároveň dáva prácu ľuďom priamo v regiónoch, kde často nie sú možnosti zamestnať sa v inom odvetví. Štát tak podľa M. Harbuľáka nepotrebuje vytvárať motivačné finančné nástroje pre to, aby sa nezamestnaní sťahovali za prácou. „A v neposlednom rade, služby cestovného ruchu sú v prípade zahraničných turistov naším exportom,“ dodal.

Priamy hrubý domáci produkt v cestovnom ruchu predstavoval podľa najnovšie zverejnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v rámci satelitného účtu cestovného ruchu v SR 2,27 miliardy eur, čo znamená podiel 2,85 percenta na HDP ekonomiky SR.

Čisté dane na produkty tvorili 18,7 percenta a priama pridaná hodnota cestovného ruchu 81,3 percenta priameho hrubého domáceho produktu v cestovnom ruchu.